Basispakketten

In het eerste jaar volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Keltische talen en cultuur.

 • Blok 1, niveau 1
  • KE1V13002 - Old Irish: Language and Culture 1
  • KE1V13001 - Introduction to Celtic Studies
 • Blok 2, niveau 2
  • KE2V13001 - Old Irish: Language and Culture 2
 • Blok 3, niveau 2
  • KE2V13003 - Literature and History of the Medieval Celts

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [B1] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

 • Blok 2, niveau 1
  • KE1V13003 - Middle Welsh: Language and Culture 1
 • Blok 3, niveau 2
  • KE2V13002 - Middle Welsh: Language and Culture 2
 • Blok 4, niveau 1
  • KE1V13004 - Kel-Modern Celtic
 • Blok 4, niveau 3
  • KE3V14001 - Medieval Irish and Welsh Philology

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [B2] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar. Daarnaast kun je in je profileringsruimte het andere verdiepingspakket van Keltisch of losse cursussen uit het andere verdiepingspakket uit de major volgen. Dit is facultatief.

 • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 

Inschrijfprocedure verdiepingspakket

Voor het verdiepingspakket schrijf je je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het door jouw gekozen pakket. Inschrijven kan via Osiris Student. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Het verdiepingspakket Taalcontact en taalverandering sluit aan op de taalverwervingscursussen in de basispakketten (Oudiers Middelwelsh en Modern Keltisch) en leidt in de richting van een specialisatie op het gebied van taalverandering, taalcontact, meertaligheid, language shift, taalpolitiek, met een bijzondere focus op de Keltische talen van Ierland en Groot-Brittannië. Dit pakket bereidt voor op de Research Master Ancient, Medieval and Renaissance Studies (Celtic Track).

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  • TL3V14201 - Tlc-Language History of the British Isles
 • Blok 2, niveau 3
  • KE3V14102 - Kel-Historical Grammar of the Celtic Languages
 • Blok 3, niveau 2
  • KE2V14103 - Kel-Modern Celtic minority Languages
 • Blok 4, niveau 3
  • KE3V14104 - Kel-Language Contact and Language Change

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V1] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

In het verdiepingspakket Interpretatie en Herinterpretatie van middeleeuwse Keltische teksten leren studenten de basisvaardigheden die nodig zijn om middeleeuwse Ierse teksten te kunnen interpreteren en vertalen, en ze aantrekkelijk en begrijpelijk te maken voor een modern publiek. Dit pakket bereidt voor op de Research Master Ancient, Medieval and Renaissance Studies (Medieval Track).

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  • KE3V14201 - Irish Palaeography
 • Blok 2, niveau 2
  • KE2V14202 - From Táin to Tolkien and beyond
 • Blok 3, niveau 3
  • KE3V14203 - Translating medieval Irish Texts
 • Blok 4, niveau 3
  • TL3V14204 - Great Medieval Heroes

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en klik vervolgens linksonder op [V2] om het overzicht op te vragen. 
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Academische contextcursussen, methodencursussen en voorbereiding eindwerkstuk

Academische contextcursussen leren je jouw vakgebied in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Methodencursussen geven je middelen om het bestudeerde domein te benaderen en analyseren. De Capstone Course bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk.

Binnen de major van Keltische talen en cultuur volg je:

één academische contextcursus  (7,5 EC) op niveau 2. Deze cursus volg je in blok 1 van het tweede jaar. Deze cursus is gekoppeld aan het gekozen verdiepingspakket.

 • Blok 1, niveau 2
  • TL2V18002 - Tlc-Van Taal naar Talen (gekoppeld aan V1)
  • TL2V18001 - Tlc-Literary Studies, an Introduction (gekoppeld aan V2)

één methodencursus (7,5 EC op niveau 2 of 3). Deze cursus volg je in blok 3 bij voorkeur in het derde jaar, eventueel in het tweede jaar.

 • Blok 3, niveau 2
  • TW2V17001- Methoden en statistiek 1
 • Blok 3, niveau 3
  • TL3V14001 - Methoden van onderzoek naar interculturele communicatie
  • TL3V14004 - Literary Toolbox
  • TL3V14003 - Vertalen en vertaalwetenschap

voorbereiding op het eindwerkstuk (7,5 EC op niveau 3). Deze cursus volg je in blok 3 in het derde jaar.

 • Blok 3, niveau 3
  • TL3V18001 - Tlc-Capstone Course: Research, Writing and Reflection