Afstuderen

Wanneer ben je afgestudeerd?

Je bent afgestudeerd als:

 • je voldoet aan de exameneisen uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding.
 • al je studieresultaten zijn geregistreerd in OSIRIS.

Afgestudeerd in juni, juli of augustus 

Je hoeft je niet uit te schrijven voor je opleiding via Studielink: je inschrijving loopt vanzelf af.

Afgestudeerd in de maanden september tot en met mei 

Zodra alle cijfers die je nodig hebt in Osiris staan, kun je je uitschrijven via https://www.studielink.nl. Je hoeft niet te wachten op bericht van de examencommissie over je afstuderen. Je wordt uitgeschreven op de 1e dag van de volgende maand. 

Wat moet je doen om te kunnen afstuderen?

 • Controleer regelmatig je studievoortgangsoverzicht (SVO) in Osiris.
  • Staan er resultaten onder Overig die moeten meetellen binnen je studieprogramma? Geef dit dan door aan het Examensecretariaat.
  • Heb je resultaten behaald buiten de Universiteit Utrecht die niet in Osiris staan, vraag dan goedkeuring aan bij de examencommissie.
  • De cursussen van een honoursminor tellen niet mee voor je afstuderen en staan dus in Osiris onder Overig. Op je diplomabijlage worden ze natuurlijk wel vermeld.
 • Moet je onnodig lang wachten op een cijfer? Neem dan contact op met je docent en geef aan dat je snel wilt afstuderen.
 • Upload je eindwerkstuk/scriptie naar het digitaal scriptiearchief van de UU.

Nadat je bent afgestudeerd

 • Afgestudeerd in de maanden september tot en met mei? Schrijf je zo snel mogelijk uit via Studielink.
  • Wil je nog langer doorstuderen? Dat kan, maar dan betaal je nog wel collegegeld.
  • Wil je je afstuderen uitstellen en voldoe je aan de voorwaarden? Dien dan binnen 2 weken na ontvangst van de afstudeermail een verzoek in tot uitstel.
  • Weet je nog niet precies wat je wilt? Bij Career Services kun je allerlei trainingen en advies inwinnen.
 • Zet je studiefinanciering en OV-kaart stop bij DUO 
 • Heb je een afstudeerverklaring nodig? Ongeveer 4 weken na je examendatum kun je zelf bij het diplomaregister van DUO een verklaring opvragen dat je je diploma hebt gehaald.

En dan?

Als je je opleiding hebt afgerond kun je een baan gaan zoeken of doorstuderen. Weet je nog niet wat je wilt? Kijk dan eens bij Career Services voor tips, hulp of advies. En vergeet je niet te registeren bij het Alumni Office van de UU!

Nog vragen?

Denk je dat je bent afgestudeerd en heb je hierover nog geen bericht gehad? Heb je in het verleden (buitenlandse) studiepunten behaald die nog niet in OSIRIS staan vermeld? Heb je een andere vraag over de afstudeerprocedure? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Diploma-uitreiking

Onze opleiding organiseert 2 keer per jaar een diploma-uitreiking. Je krijgt per e-mail een persoonlijke uitnodiging met de precieze tijd en plaats.

 • Diploma-uitreiking

  Geen evenementen gepland.

  RSS

FAQ