Introductie studenten, © Michael Kooren

Tijdens de introductie maak je kennis met je studiegenoten en je tutor. Daarnaast krijg je informatie over allerlei praktische zaken, zoals ICT, studiebegeleiding en het Bindend Studieadvies. 

Maandag 31 Augustus 2020 (fysiek) - Drift 25

11:00 Introductie van de Opleiding Keltisch (groep 1)

  • Kennismaking met studievereniging Asterix +  voorlichting van de studieadviseur - Drift 25, zaal 102                       
  • Verhaal met Dá Fhili (groep 2) - Drift 25, zaal 001

12:00 Introductie van de Opleiding Keltisch (groep 2)

  • Kennismaking met studievereniging Asterix +  voorlichting van de studieadviseur - Drift 25, zaal 102              
  • Verhaal met Dá Fhili (groep 1) - Drift 25, zaal 001           

13:00 Lunch
14:00 Rondleiding door Utrecht (Asterix)

Dinsdag 1 September 2020 (online)

11:00 Kennismaking met elkaar, spelletjes (Asterix)
13:00 Lunch
13:45 Kahoot pubquiz (Asterix)
15:00 Algemene Ledenvergadering (Asterix)
17:00 Optioneel: online borrel (Asterix)

Woensdag 2 September 2020 (online)

11:00 Koffie uurtje + uitleg over het buddy systeem (Asterix)
12:30 Hoe schrijf je een Keltisch legende (Asterix)
13:30 Optionele spelletjes (Jackbox, Hints, Pictionary) (Asterix)

Beste studente(n) Keltisch,

Hartelijk welkom bij de opleiding Keltische talen en cultuur! We hopen dat je het een interessante studie zult vinden en we wensen je veel succes toe met je opleiding.

De studie begint met de introductiedag op maandag 31 augustus. Het programma van deze dag is grotendeels het werk van de studievereniging Asterix.

Op de website van de opleiding Keltische talen en cultuur vind je informatie over je studieprogramma, rooster en andere zaken. Zorg dat je de website gelezen hebt vóór 7 september.

We verzoeken je hoe dan ook vanaf 7 september de als verplicht vermelde boeken voor de colleges ‘Introduction to Celtic Studies’ en ‘Oudiers: taal en cultuur 1’ in huis te hebben. Sommige boeken kun je bij Asterix bestellen (zie de boekenlijst van Asterix op de website voor eerstejaars).

Alle eerstejaarsstudenten, ook van andere studierichtingen, zullen een grammaticatoets afleggen, het is zinvol in de voorbereiding van het jaar daar rekening mee te houden. Informatie over de grammaticatoets vind je ook op de website.

Andere zaken worden duidelijk op de introductiedag. We hopen je dan daadwerkelijk te kunnen begroeten en je succes met je nieuwe studie te wensen. Geniet van je vakantie en tot maandag 31 augustus!

Met vriendelijke groeten,

namens Peter Schrijver, hoogleraar Keltische Talen en Cultuur en het docententeam Keltisch,
Mícheál Ó Flaithearta

Utrecht, 2020

Beste student,

Welkom bij ons bachelorprogramma Keltische talen en cultuur/Celtic Languages and Culture!

Update omtrent corona
Op dit moment kent nog niemand de volle omvang van de impact van de coronacrisis. We zullen je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in onderstaande informatie en het komende academische jaar. Je kunt ook de laatste updates van de Universiteit Utrecht bekijken omtrent corona. We bereiden ons erop voor dat het onderwijs in blok 1 van het nieuwe collegejaar voor een groot deel online gegeven zal worden, en waar mogelijk weer in onze gebouwen. We hopen je begin juli hier meer over te kunnen vertellen. Voor nu wens ik je een goede gezondheid en veel sterkte voor de komende periode. Mijn collega’s en ik kijken ernaar uit je (online) te ontmoeten in september.

Introductiedagen
Hoewel september nog ver weg lijkt, kijken we ernaar uit je te verwelkomen bij de introductiedagen van het bachelorprogramma. Deze introductie vindt plaats in de eerste week van september 2020. Vanwege Corona zal de introductie er waarschijnlijk anders uitzien dan je gewend bent, maar je zult hoe dan ook kennismaken met het programma, onze docenten, je medestudenten. Het onderwijs begint in dezelfde week. Ongeveer half juli ontvang je meer informatie over het introductieprogramma.

Voorbereiding
Wil je je al een beetje voorbereiden op ons programma, dan kan ik je aanbevelen in de zomer contact op te nemen met onze studievereniging Asterix. Stuur ze een mailtje of ga naar hun website. Wij docenten werken nauw met ze samen en ze kunnen je bijvoorbeeld goede leestips geven als je alvast wil beginnen met studeren en kunnen ook veel vragen beantwoorden m.b.t. studentenleven en andere praktische zaken. Contact met ze opnemen is hoe dan ook een goed idee, want ze zullen de meeste boeken die je in het eerste jaar nodig hebt voor je kunnen bestellen. 

Praktische zaken
➔ Van onze Centrale Studenten Administratie ontvang je nog apart bericht over het voltooien van je inschrijving en eventuele vooropleidingseisen waaraan je nog dient te voldoen.
➔ Heb je in de tussentijd besloten om toch niet te starten met onze opleiding? Jammer! Je helpt ons en jezelf erg door je dan uit te schrijven in Studielink.
➔ De Universiteit Utrecht wil graag dat iedereen kan studeren zonder beperkingen. Als je bijzondere behoeftes hebt bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of psychische belemmeringen, dyslexie of vermoeidheidsstoornis, dan is het belangrijk dat je ons dat laat weten via dit formulier, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de aanmeldingsprocedure, neem dan contact op met het Studiepunt. Heb je nog (inhoudelijke) vragen over het programma, neem dan contact op met mij: a.griffith@uu.nl.

Hartelijke groet,

Dr. Aaron Griffith
Opleidingscoördinator BA Keltische talen en cultuur/ Celtic Languages and Culture
Universiteit Utrecht

Beste eerstejaars,

Voor komend jaar ga je uiteraard boeken nodig hebben. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken voor jullie heeft Asterix een lijst gemaakt met alle boeken die je komend jaar voor de verplichte vakken van Keltisch nodig hebt. Een aantal van deze boeken kan je voordelig via Asterix bestellen, waarbij je als lid van Asterix nog extra korting krijgt. Let op: de deadline voor bestellen via Asterix is 4 augustus.

De rest van de boeken moet je zelf ergens kopen, bijvoorbeeld via Bookdepository, Bol.com, de Studystore of Amazon.

De boeken die je via Asterix kan bestellen:

Oudiers 1 (blok 1)
- J. Strachan, Stories from the Táin, 3e editie (RIA) (leden €10, niet-leden €12)
- Optioneel, aanbevolen: J. Strachan, Old Irish Paradigms & Selections from the Old Irish Glosses, 4e editie (RIA) (leden €12.50, niet-leden €15)

Oudiers 2 (blok 2)
- R. Thurneysen, A Grammar of Old Irish (DIAS) (leden €28.50, niet-leden €30)
- Wolfgang Meid, The romance of Froech and Findabair, or, The driving of Froech’s cattle: Táin bó Froích, red. Albert Bock, Benjamin Bruch en Aaron Griffith (prijs en juiste editie nog niet bekend, informatie volgt)

Middelwelsh 1 (blok 3)
- D.S. Evans, A Grammar of Middle Welsh. (DIAS) (leden €23.50, niet-leden €25)
- R.L. Thomson, Pwyll Pendeuic Dyuet. (DIAS) (leden €19, niet-leden €20)

Volledige boekenlijst

Blok 1

Introduction to Celtic Studies
- John Haywood, The Historical Atlas of the Celtic World, repr. 2009

Old Irish: Language and Culture 1
- Ranke de Vries, A student’s companion to Old Irish grammar
- J. Strachan, Stories from the Táin (RIA)

Blok 2

Continental Celtic
- Barry Cunliffe, The Ancient Celts, 2nd edition

Old Irish: Language and Culture 2
- R. Thurneysen, A Grammar of Old Irish (DIAS)
- Wolfgang Meid, The romance of Froech and Findabair, or, The driving of Froech’s cattle: Táin bó Froích, red. Albert Bock, Benjamin Bruch en Aaron Griffith (juiste editie nog niet bekend, informatie volgt)

Blok 3

Middle Welsh 1
- D.S. Evans, A Grammar of Middle Welsh (DIAS)
- R.L. Thomson, Pwyll Pendeuic Dyuet (DIAS)
- Sioned Davies, The Mabinogion (Oxford World's Classics) Let op: de universiteitsbibliotheek geeft gratis toegang tot dit boek, maar de nummering kan soms verspringen. Ook al bestel je dit boek niet, het blijft een verplicht onderdeel op de lijst!

Blok 4

Middle Welsh 2
- Natalia Petrovskaia, Delw y Byd: A Medieval Welsh Encyclopedia (MHRA) (NB: Nog niet uitgekomen; verwacht in herfst 2020)

Aan de eerstejaarsstudenten van de opleidingen Keltisch talen en cultuur & Taalwetenschap

Utrecht, juli 2020
betr.: verplichte Toets basisgrammatica voor eerstejaars (TL1V19001)

Beste student,

Van harte welkom bij de ‘undergraduate school’ Talen, Literatuur en Communicatie. Je hebt je ingeschreven bij één van de bovengenoemde Bacheloropleidingen, en we verheugen ons erop je binnenkort te verwelkomen.

Kennis van de grammatica en de grammaticale begrippen
Voor deze opleidingen is een goede kennis van de grammatica en de grammaticale begrippen onmisbaar. Om op een algemeen analytisch niveau over taal en taaluitingen te kunnen praten, is het van groot belang dat alle studenten vanaf het begin vertrouwd zijn met deze begrippen. De ervaring leert dat middelbare scholen heel verschillend omgaan met grammaticaonderwijs. Bij sommige studenten, voor wie het meer dan vier jaar geleden is dat zij hiermee voor het laatst hebben geoefend, is de kennis van het ontleden weggezakt, voor anderen is dit gesneden koek. Dat leidt tot verschillen in voorkennis binnen de groep en daarmee tot vertragingen in het studieprogramma.

Grammaticatoets verplicht voor alle hoofdvakstudenten
Om het onderwijs in de taalverwervings- en taalkundevakken in goede banen te leiden, wordt in het eerste blok een toets elementaire grammatica afgenomen onder alle eerstejaars van de opleidingen Keltisch en Taalwetenschap. In deze toets wordt de beheersing van elementaire grammaticale begrippen getoetst. Omdat het gaat om het ophalen van stof van de basisschool en middelbare school, zijn er geen studiepunten aan de toets gekoppeld. Maar let op: de toets vormt voor alle hoofdvakstudenten van de genoemde opleidingen een verplicht onderdeel in het examenprogramma. Je moet de grammaticatoets dus behaald hebben om de bacheloropleiding te kunnen afronden.

Taal en inhoud van de toets
Er zijn twee varianten van de toets: een Nederlandse en een Engelse. Je mag zelf kiezen welke toets je aflegt. Bedenk echter dat de twee toetsen niet alleen verschillen in de taal waarin de vragen gesteld worden: de inhoud is ook anders. In de Nederlandse toets komen andere concepten aan de orde (uit de Nederlandse ontleedtraditie) dan in de Engelse (die aansluit bij de Angelsaksische ontleedtraditie). En in de Nederlandse toets wordt je natuurlijk gevraagd om Nederlandstalige voorbeeldzinnen te ontleden, en in de Engelse Engelstalige. Ook het oefenmateriaal is dus inhoudelijk heel anders. Het is daarom van belang dat je aan het begin van blok 1 al kiest of je de Nederlandse of Engelse toets gaat doen, en je dáárop voorbereidt. Als je een Nederlandstalige schoolopleiding gevolgd hebt ligt het voor de hand dat je de Nederlandse toets doet. Als je een niet-Nederlandse schoolopleiding hebt gevolgd raden we je aan om aan de hand van het oefenmateriaal in Blackboard in te schatten welke variant het beste past bij je voorkennis en interesses. In het vervolg van deze brief staat informatie over de Nederlandse toets; voor informatie over de Engelse toets. 

De toets voorbereiden
Voor het voorbereiden van de toets wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Blackboard. Het is van groot belang dat je je goed voorbereidt op de toets. In de eerste weken van blok1 kun je in Blackboard oefenen tot de stof weer helemaal vertrouwd is; de vragen waarmee je oefent zijn vrijwel gelijk aan de vragen die je in de toets voorgelegd krijgt. Binnenkort ontvang je informatie over je Solis-id en wachtwoord waarmee je op uu.blackboard.com kunt inloggen. In Blackboard vind je het oefenmateriaal onder 'Toets basisgrammatica/Basic Grammar Test (TL1V19001)', knop 'Assignments', in de Folder 'Oefenopdrachten Nederlands'.

In Blackboard ('Course content') is onder 'Cursusmateriaal voor Nederlandstalige toets' een lijst te vinden met alle grammaticale begrippen die getoetst worden. Hier zijn ook lijsten te vinden met vertalingen van de grammaticale begrippen die getoetst worden, voor het geval je beter bekend bent met een andere taal dan het Nederlands. Daarnaast is hier een weblecture over traditionele zinsontleding van prof. dr. Norbert Corver beschikbaar, wat een goede hulp kan zijn bij het voorbereiden van de toets.

Als je bij het oefenen moeite hebt met de vragen zijn er de volgende leerboeken om de stof weer op te halen:

- M. Klein & M.C. van den Toorn, Praktische cursus zinsontleding (Groningen: Wolters-Noordhoff 2011) (ca. € 30,00)
of (bij voorkeur):
- J. Kerstens & A. Sturm, Beknopte grammatica van het Nederlands (Bussum:Coutinho 2002) (ca. € 12,50)

Aanschaf van een van deze titels wordt aangeraden wanneer je bij de oefenvragen in Blackboard merkt dat je extra uitleg nodig hebt.

De toets maken
De toets wordt afgenomen halverwege blok 1, waarschijnlijk in week 4 of 5. De precieze plaats en tijd worden zo snel mogelijk via Blackboard bekend gemaakt (kijk onder Announcements). Voor het afleggen van de toets gebruiken we niet Blackboard, maar speciale toets-software (Remindo). De toets duurt een uur. Je hebt de toets gehaald als je ten minste 70 van de 100 vragen goed beantwoord hebt. Een voldoende is dus in dit geval een 7 of hoger. Als je lager dan een 7 scoort, moet je herkansen.

De toets inhalen of herkansen
Mocht je onverhoopt door ziekte of andere omstandigheden verhinderd zijn bij het college waarin de toets wordt afgenomen, meld dit dan per e-mail aan de coördinator van de Grammaticatoets (dr. E.G. Ruys) via grammaticatoetsMT.gw@uu.nl. Geef in het e-mailbericht duidelijk aan wat de reden is van je afwezigheid. Alleen als je je afwezigheid bij de toets kunt verantwoorden*, kom je in aanmerking voor een nieuwe kans tijdens de herkansing. Deze herkansingstoets vindt plaats begin blok 2. Hiervoor moet je je aanmelden via grammaticatoetsMT.gw@uu.nl.

*Zo nodig word je verwezen naar de studieadviseur om de reden toe te lichten.

Als je de toets niet gehaald hebt, dien je je ook op te geven voor de bovengenoemde herkansing begin blok 2. Studenten die moeten herkansen, krijgen hierover bericht. In de tussentijd kun je je kennis bijspijkeren met de oefeningen in Blackboard. Voor degenen die ook de herkansing niet halen wordt extra begeleiding door een docent georganiseerd, de zogenaamde bezemklas (in december). Je wordt ook hiervoor uitgenodigd. De bezemklas wordt gevolgd door een laatste herkansing; aan die herkansing mag je alleen deelnemen als je de bezemklas hebt gevolgd. Uiteindelijk moet je de toets met een voldoende afsluiten (ten minste 70 van de 100 vragen goed).

In het (onwaarschijnlijke) geval dat je voor geen van de herkansingen slaagt, dien je je, tijdens de inschrijfperiode voor blok 1 en 2 van het volgende studiejaar, zelf via Osiris in te schrijven voor de cursus 'Toets basisgrammatica/Basic Grammar Test (TL1V19001)' in blok 1 van het volgende studiejaar, zodat je opnieuw aan de toets en herkansingen kunt deelnemen.

Studenten met een contract Onderwijsvoorzieningen
Indien je vanwege een functiebeperking of chronische ziekte recht hebt op bijvoorbeeld extra tijd of andere voorzieningen, dien je dit onmiddellijk bij het begin van blok 1 zelf door te geven aan de coördinator van de grammaticatoets (grammaticatoetsMT.gw@uu.nl). Alleen wanneer je dit op tijd meldt, is het mogelijk de voorzieningen te verzorgen.

Vragen?
Met vragen, problemen en ziekmeldingen op het moment van de toets kun je terecht bij grammaticatoetsMT.gw@uu.nl. Vermeld bovenaan het bericht altijd je naam, studentnummer, opleiding, en jaar van aanvang van studie. Belang van de toets in het eerste semester van het eerste jaar

Ten slotte: het is van groot belang dat je de toets haalt in de eerste twee blokken van je opleiding.
De toets bevordert immers de kwaliteit van deelname aan de cursussen taalverwerving en taalkunde die in deze periode van je opleiding centraal staan.

Veel succes bij het voorbereiden en maken van de grammaticatoets.

Met vriendelijke groet,
Dr. D. Nieuwenhuijsen,
onderwijsdirecteur Undergraduate School Talen, Literatuur en Communicatie

Voor deze,
Dr. E.G. Ruys, cursuscoördinator

Het bindend studieadvies (BSA) aan het eind van je eerste bachelorjaar geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de examencommissie, op grond van het aantal studiepunten dat je hebt gehaald. Lees hier alles over het BSA.