Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 52,5 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd). Je kunt de profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen.

Je profileringsruimte bestaat uit:

Studeren in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland? De buitenlandse cursussen kunnen meetellen als profileringspakket of in de vrije keuzeruimte. Hiervoor is altijd goedkeuring van de examencommissie nodig.

Interessante minoren

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
 • cursussen buiten je major:
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling:
  Let op! Andere onderwijsinstellingen hebben soms andere inschrijf- en onderwijsperiodes. Voor cursussen (of een minor) buiten de UU moet je van tevoren altijd goedkeuring vragen aan de examencommissie.
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master.
  Informeer op tijd naar de ingangseisen van het masterprogramma dat je wilt gaan doen, zodat je voldoet aan de toelatingseisen (bijvoorbeeld een bepaalde minor of losse cursussen).

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.

 • Piazza Italia: cultuur en maatschappij
 • Italië: geschiedenis en moderniteit
 • Inleiding Italiaanse letterkunde ( = alleen hc in het Nederlands)

Verdiepingsmodules (allen in luistertaal-access)

 • Lingue e culture a contatto
 • Acquisizione e bilinguismo
 • Dante’s afterlives: testi e ricezione
 • Artisti e letterati, transmedialità dal medioevo a oggi
 • Identità e alterità nel cinema

Lees meer over het luistertaalprincipe