Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 52,5 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 of 3 (verdiepend/gevorderd). Je kunt de profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen.

Je profileringsruimte bestaat uit:

Studeren in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland? De buitenlandse cursussen kunnen meetellen als profileringspakket of in de vrije keuzeruimte. Hiervoor is altijd goedkeuring van de examencommissie nodig.

Interessante minoren

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.

  • Piazza Italia: cultuur en maatschappij
  • Italië: geschiedenis en moderniteit
  • Inleiding Italiaanse letterkunde ( = alleen hc in het Nederlands)

Verdiepingsmodules (allen in luistertaal-access)

  • Lingue e culture a contatto
  • Acquisizione e bilinguismo
  • Dante’s afterlives: testi e ricezione
  • Artisti e letterati, transmedialità dal medioevo a oggi
  • Migrazioni al plurale

Lees meer over het luistertaalprincipe