Let op: cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. Zie voor meer informatie 'Aanmelding en inschrijven' hieronder.

Doel en inhoud minor

De minor Italiaanse taal en cultuur stelt studenten in staat in korte tijd een gedegen basiskennis te verwerven van zowel de Italiaanse taal als de hedendaagse Italiaanse geschiedenis en actualiteit. De student volgt daartoe drie opeenvolgende cursussen waarin de beheersing van het Italiaans in hoog tempo wordt onderwezen. Daarnaast maakt de student kennis met de geschiedenis van het moderne Italië. Na afronding van de minor zijn studenten in staat cursussen te volgen uit de verdiepende cursussen over Italiaanse taal en cultuur als luistertaalcursussen. Deze cursussen worden hoofdzakelijk in het Italiaans aangeboden.

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de volgende masters:

Minorcoördinator

Dr. Luisa Meroni

Cursussen

De minor Italiaanse taal en cultuur omvat drie aan elkaar gekoppelde en wat inhoud en didactiek op elkaar voortbouwende cursussen waarin de taalvaardigheid in het Italiaans van studenten (zonder voorkennis van het Italiaans) systematisch wordt opgebouwd. De taalvaardigheid Italiaans aan het einde van de minor komt overeen met het ERK niveau B1 (luisteren en lezen) en A2/B1 (schrijven, spreken). Daarnaast omvat de minor één cursus waarin de student kennis vergaart over de geschiedenis en cultuur van het moderne en hedendaagse Italië.

Studieprogramma

De minor Italiaanse taal en cultuur bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

De minor is NIET toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.