Doel en inhoud minor

De minor Italiaanse taal en cultuur stelt studenten in staat in korte tijd een gedegen basiskennis te verwerven van zowel de Italiaanse taal als de hedendaagse Italiaanse samenleving. De student volgt daartoe drie opeenvolgende cursussen waarin de beheersing van het Italiaans in hoog tempo wordt onderwezen. Daarnaast maakt de student kennis met de geschiedenis van het moderne Italië. Na afronding van de minor zijn studenten in staat cursussen te volgen uit de verdiepingspakketten Italiaanse taal en cultuur, die hoofdzakelijk in het Italiaans worden aangeboden.

Cursussen

De minor Italiaanse taal en cultuur omvat drie strikt aan elkaar gekoppelde en wat inhoud en didactiek op elkaar voortbouwende cursussen waarin de taalvaardigheid in het Italiaans van studenten (zonder voorkennis van het Italiaans) systematisch wordt opgebouwd. De taalvaardigheid Italiaans aan het einde van de minor komt overeen met het ERK niveau B1 (luisteren, schrijven, spreken, lezen). Daarnaast omvat de minor één cursus waarin de student kennis vergaart over de cultuurgeschiedenis van het moderne en eigentijdse Italië.

Aansluiting bachelor

Na afronding van de minor zijn studenten in staat cursussen te volgen uit de verdiepingspakketten van de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur, die steeds in het Italiaans worden aangeboden

studieprogramma

De minor Italiaanse taal en cultuur bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

De minor is NIET toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur.

Blok 1

IT1V13001

Italiaans 1

Niveau 1

7,5 EC

Blok 2

IT1V17002

Ita-Italië: geschiedenis en moderniteit

Niveau 1

7,5 EC

Blok 2

IT1V13002

Italiaans 2

Niveau 1

7,5 EC

Blok 3

IT2V13001

Italiano 3

Niveau 2

7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)