Internationale programma's Islam en Arabisch

NIMAR Rabat

Een studieverblijf aan het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) in Rabat met een pakket van 30 EC op het gebied van het standaard-Arabisch, het Marokkaans-Arabische dialect en studie van de Noord-Afrikaanse geschiedenis en cultuur. De studiepunten die je hier haalt moeten door de Utrechtse examencommissie Islam en Arabisch worden geaccepteerd als onderdeel van je profileringsruimte.

De Rabatminor wordt aangeboden in het tweede semester. Het instapniveau is dat van een tweedejaarsstudent Arabisch.

Het NIMAR wordt als gevolg van bezuinigingsmaatregelen bedreigd met sluiting. Informeer dus tijdig bij het NIMAR zelf over de vooruitzichten. Zie de website van het NIMAR voor meer informatie.

NVIC Cairo

Het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo heeft een vergelijkbare structuur als Rabatminor, maar dan op Egypte gericht. De studiepunten die je hier haalt moeten door de Utrechtse examencommissie Islam en Arabisch worden geaccepteerd als onderdeel van je profileringsruimte.

Om veiligheidsredenen is de Cairo-minor de laatste jaren enkele malen gecanceled. Bekijk de website van de Universiteit Leiden voor meer informatie over het NVIC.

Overig

Daarnaast kun je denken aan een studieverblijf elders in de Arabische wereld of in Turkije, waarbij je colleges volgt aan een van de universiteiten in bijvoorbeeld Amman, Damascus of Istanbul. Het is dan belangrijk je plannen van tevoren ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie, om zeker te weten dat de behaalde studiepunten ook zullen worden erkend. 

Je kunt ook (op eigen kosten) een zomercursus Arabisch in een Arabisch land volgen. Dergelijke cursussen worden verzorgd door:

  • Université Mohammed V, Faculté des Sciences de l'Education, B.P. 1072, Rabat, Marokko, www.um5a.ac.ma/index.php/en/
  • Institut Bourguiba des Langues Vivantes (IBLV), 47 Avenue de la Liberté, 1002 Tunis, Tunesië, www.iblv.rnu.tn/
  • The Language Centre, Faculty of Arts, University of Jordan, Amman 11942, Jordanië, http://ujlc.ju.edu.jo/
  • Arabic Teaching Institute for Foreigners, Mezzah, Villat Sharkiyya, P.O. Box 9340, Damascus, Syrië, www.ou.edu/ssa/learn.htm

Voor zomercursussen krijg je doorgaans geen studiepunten, maar het is een leerzame besteding van de zomervakantie. Laat je van te voren goed informeren over de politieke ontwikkelingen in het betreffende land, in het bijzonder over de veiligheid. Voor enkele van deze landen is de laatste jaren regelmatig een negatief reisadvies afgegeven. Wie tegen zo’n negatief reisadvies in toch gaat, doet dit geheel op eigen risico!