Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken:

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Islam en Arabisch. 

Blok 3: Onderzoeksseminar (EV)

In de cursus Onderzoeksseminar staat de voorbereiding op zelfstandig en kritisch onderzoek doen voorop. Je krijgt opdrachten waarin je met verschillende methoden binnen de islamwetenschappen aan de slag gaan. Bovendien schrijf je in deze cursus een opzet voor je eindwerkstuk. 

Blok 2 of 3: Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het Eindwerkstuk. Je bent vrij in de keuze van het onderwerp, zolang het past binnen de doelen van de opleiding. Houd er wel rekening mee dat je begeleid moet worden door een docent van de opleiding, dus het moet aansluiten bij de expertise én beschikbaarheid van de docenten.

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek het met de studieadviseur. 

En verder ...


Algemeen 
In- en uitschrijven cursussen • Jaarkalender GW 

Speciale omstandigheden 
Afmelden voor een toets