Studieprogramma

Opbouw van je studie

Islam en Arabisch heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. Hoe je studieprogramma precies is opgebouwd, hangt af van het studiejaar waarin je bent begonnen.

  • 120 EC major (de hoofdrichting van je opleiding):
    • Jaar 1: 2 basispakketten (60 EC)
    • Jaar 2 en 3: een verdiepingspakket, 2 disciplinaire cursussen, een cursus ter voorbereiding op het eindwerkstuk en eindwerkstuk
      Ben je vóór 2020 begonnen? Dan geldt voor jou het oude programma. Je volgt dan 2 extra cursussen Arabisch op niveau 3. Je kiest één van de 2 disciplinaire cursussen én je volgt een verdiepingspakket van 22,5 EC, te kiezen uit 4 cursussen. Je mag ook overstappen naar het nieuwe programma. Je volgt dan géén extra cursussen Arabisch op niveau 3. Je doet beide disciplinaire cursussen én je kiest een verdiepingspakket van 30 EC. Wil je overstappen naar het nieuwe programma? Neem dan contact op met de studieadviseur.
  • 60 EC profileringsruimte (jaar 2 en 3), bestaande uit:

Welke cursussen je precies moet volgen, is afhankelijk van het startjaar van je studie. 

Studieprogramma major per startjaar

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies waaraan je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je cursussen moet inhalen. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. 

Vragen over je studieplanning?

Heb je hulp nodig bij het maken van je studieplanning? Dan kun je altijd terecht bij je tutor of studieadviseur.

Goedkeuring, studievoortgang, punten en ingangseisen

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Vragen?

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.