De bacheloropleiding Islam en Arabisch duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC (60 EC per jaar, waarbij 1 EC = 28 uur studielast). Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek.

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen, het zogeheten examenprogramma. Ben je voor studiejaar 2019-2020 begonnen met Islam en Arabisch kijk dan in de Onderwijs- en Examenregelingen wat de overgangsregelingen zijn.

Voor een overzicht van welke cursussen bij je examenprogramma horen, kun je het beste in de Cursusplanner kijken bij het examenprogramma waar je onder valt:

Voor hulp bij het maken van je studieplanning kun je terecht bij je tutor of studieadviseur

Opbouw van je studie

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 120 EC en een profileringsruimte van 60 EC. 

Major

Profileringsruimte (jaar 2 en 3)

Basispakketten Islam en Arabisch

Jaar 1: basispakketten (60 EC)

In het 1e jaar volg je 2 verplichte basispakketten van elk 30 EC: B1 en B2. Je oriënteert je hierin op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Islam en Arabisch.

Verdieping Islam en Arabisch

Jaar 2 en 3: Verdieping Islam (22,5 EC) en Arabisch (15 EC)

Ben je vóór 2019-2020 begonnen? Kijk dan bij de overgangsregelingen om te zien welke cursussen je precies moet volgen.

De opbouw van het tweede en derde jaar is afhankelijk van de keuzes die je maakt voor de minor of een verblijf in het buitenland.

Je kiest 3 cursussen uit de 'Verdieping Islam'. Beide verdiepende cursussen Arabisch zijn verplicht.

Ingangseisen

Let ook altijd bij het inschrijven voor cursussen of er geen ingangseisen zijn.  Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Je verdiept je in de bronnen van de islam (koran en uitspraken van de profeet) en je leert hoe die bronnen vroeger en vandaag steeds opnieuw worden uitgelegd. Daarnaast doe je kennis op over de belangrijkste stromingen binnen de islam, en lees je hedendaagse schrijvers. Je leert wetenschappelijke methoden kennen om heilige teksten en hun interpretatie systematisch te bestuderen.

​Je verdiept je in de rol die de islam speelt in de samenleving van vandaag: wat is bijvoorbeeld de invloed van fundamentalisme? Je leert wetenschappelijke methoden kennen om veranderingen in de samenleving te bestuderen. Je gaat zelf interviews afnemen en religieuze evenementen observeren. 

Cursusoverzicht

Dit zijn verplichte cursussen Arabisch.

Cursusoverzicht

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

 • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
 • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.
Overige verplichte cursussen Islam

Overige verplichte cursussen

In je tweede jaar kies je naast de 'Verdieping Islam' ook nog een disciplinaire keuzecursus.

Academische contextcursussen

Ben je vóór 2017-2018 begonnen? Dan volg je 22,5 EC aan academische contextcursussen: 2 binnen het domein van Filosofie en Religiewetenschap en 1 buiten dit domein. In de Cursusplanner vind je de Academische contextcursussen door linksonder voor AK te kiezen. Let op: selecteer het juiste studiejaar

 • Mohammed in heden en verleden
  Deze cursus probeert een veelkleurig portret van Mohammed te schetsen. Wat weten we eigenlijk over de historische Mohammed? En wat is de toekomst van Mohammed in onze geglobaliseerde maatschappij?

of

 • Religie in Nederland
  Deze cursus gaat over de rol van religie in de Nederlandse samenleving in heden en verleden. De cursus richt zich met name op case studies over de Utrechtse situatie. Ben je een honoursstudent, dan volg je in plaats van deze cursus de cursus Goed in Geesteswetenschappen.

Cursusoverzicht

Jaar 3: Voorbereiding eindwerkstuk

De cursus Onderzoeksseminar bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk. Je volgt deze cursus tegen het einde van je studie. In deze cursus staat de voorbereiding op zelfstandig en kritisch onderzoek doen voorop. Je krijgt opdrachten waarin je met verschillende methoden binnen de islamwetenschappen aan de slag gaan. Bovendien schrijf je in deze cursus een opzet voor je eindwerkstuk. 

Nuttige informatie

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

 • niveau 1 - inleidend
 • niveau 2 - verdiepend
 • niveau 3 - gevorderd

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC is 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

In het kort

1 EC = 28 uur studielast
1 cursus: 7,5 EC * 28 uur = 210 uur
1 jaar: 8 cursussen van 7,5 EC = 60 EC
Hele opleiding: 3 * 60 EC = 180 EC

Vragen?

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.