Begeleiding

Soms is het best lastig je weg te vinden in een grote organisatie als die van de Universiteit Utrecht. Daarom kun je bij verschillende mensen terecht voor begeleiding en advies.

Cursussen

 • Docent
  Docenten zijn je eerste aanspreekpunt als het gaat om vragen of onduidelijkheden over een cursus, zoals cijfers, een reparatietoets, ziekmelden voor een tentamen.
 • Tutor
  Alle eerstejaarsstudenten krijgen tijdens de introductie een docent als tutor toegewezen die tijdens je bachelor jouw persoonlijke begeleider is. Met de tutor bespreek je de studievoortgang en andere zaken die met het studeren zelf te maken hebben. Als je behoefte hebt aan meer gesprekken, kun je die altijd met hem/haar inplannen.

Praktische zaken

 • Studieadviseur
  De studieadviseur is een vertrouwenspersoon en bemiddelaar tussen student en docent. Hij of zij kan je helpen met problemen rond studiemotivatie, vertraging, vrijstellingen, afwezigheid bij tentamens, studeren in het buitenland, een planning buiten de gangbare paden, etc.
 • Studiepunt Geesteswetenschappen
  Voor studie-inhoudelijke vragen en informatie over praktische zaken rond het onderwijs, zoals cursusinschrijving, afstuderen, je cijfers, goedkeuring en vrijstelling en het certificeren van cijferslijsten.
 • Studentenservice
  Bij Studentenservice kun je terecht voor informatie over studeren aan de UU in het algemeen, zoals informatie over je inschrijving, collegegeld, studiefinanciering, huisvesting, bestuursbeurzen en Studielink.
 • ICT-helpdesk ITS
  Vragen over IT • printen en kopiëren • Solis ID

Jezelf ontwikkelen en uitdagen

 • International Office GW
  Studeren in het buitenland • Erasmus-beurs • keuze buitenlandse universiteit • formulieren rondom uitwisseling
 • Stagecoördinator
  Hulp bij het vinden van een geschikte stage • hulp bij het vinden van een stagebegeleider
 • Career Services
  Loopbaantrainingen • vragen over je toekomst op de arbeidsmarkt • CV-check • individueel adviesgesprek
 • Skills Lab
  Trainingen op het gebied van academische vaardigheden • schrijfcoaching • beter en effectiever leren studeren, onderzoeken of communiceren

Problemen

 • Welzijnstrainers GW
  Voor trainingen op het gebied van prestatiedruk, keuzestress en afstuderen.
 • Studentenpsycholoog
  Een studentenpsycholoog helpt je bij het oplossen van persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. 
 • Studeren met een functiebeperking
  Als je een chronische aandoening hebt die je kan belemeeren bij het volgen van onderwijs, dan zijn er verschillende soorten voorzieningen waarvan je gebruik kunt maken.