Studiepunt & studentenservice

Studiepunt Geesteswetenschappen

  • E-mailstudiepunt.gw@uu.nl (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
  • WhatsApp: 06 41 08 45 38 (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
  • Telefoon: 030 253 6285 (elke werkdag van 11.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur)
  • Balie: elke werkdag van 11.00 tot 12.30 uur en van 13:30 tot 15.00 uur
  • Postadres: Drift 10, 3512 BS Utrecht

Vermeld altijd je studentnummer en opleiding!

Voor vragen over: je studie • cursusinschrijving • afstuderen • cijfers • goedkeuring en vrijstelling • certificeren van cijferlijsten • enzovoort 

Vraag over collegegeld?

Heb je een vraag over je collegegeld? Neem dan contact op met Studentenservice.

Afspraak met Career Officer

Je kunt een afspraak maken met onze Career Officer via de online agenda van Career Services.

Diplomakoker omruilen

Je kunt je witte diplomakoker nog steeds bij ons omruilen voor een gele UU-koker. Dat kan tijdens onze openingstijden.

Studentenservice

Je kunt bij Studentenservice terecht voor allerlei zaken zoals:

  • Aanmelding
  • Inschrijving
  • Studielink
  • Collegegeld
  • Inplannen afspraken met studentendecanen

Heb je vragen over je studiemateriaal, rooster, vak- en uitschrijvingen, cijfers en resultaten, diploma e.d. neem dan contact op met je facultaire studiepunt.

Het volgende kan je zelf regelen:

Betaling collegegeld

Mocht er iets mis zijn gegaan tijdens het afgeven van de machtiging in Studielink, wacht dan 48 uur voordat je het opnieuw probeert. Als het na 48 uur niet lukt, neem dan contact met ons op.

Bewijs betaald collegegeld

Vul het online formulier in

Verklaring van inschrijving

Print via Osiris Student een verklaring uit

Wijzigen betaalgegevens collegegeld

Lees hoe je zelf je gegevens wijzigt

Vragen over je opleiding (rooster, vakinschrijving, cijferlijst, studieprogramma, etc.)

Neem contact op met je studiepunt

Vragen over bestuursbeurzen

Stel deze via bestuursbeurs@uu.nl

Vragen over lopende aanvraag afstudeersteun

Stel deze via afstudeersteun2223@uu.nl

Heb je een ander soort verklaring omtrent je inschrijving, collegegeld, behaald diploma, of overige opleidingsgegevens nodig? Of zoek je meer informatie over deze documenten? Kijk dan op onze verklaring pagina.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen kun je hieronder vinden. Wij willen je vragen eerst te kijken of jouw vraag hiertussen staat, voordat je contact opneemt. 

Contact Studentenservice

Vermeld of houd bij elk contact je studentnummer bij de hand.

E-mail:

studentenservice@uu.nl 

Telefoon:

Is het collegegeld nog niet afgeschreven? Dan willen we je vriendelijk vragen hierover geen contact op te nemen, de inning zal in de week van 4 december alsnog plaatsvinden. Dit heeft geen gevolgen voor je inschrijving.

030 253 7000

Ma t/m vr 11.00-12.00 & 14.00-15.00 uur.

Balie: 

Ma t/m do 10.00-13.00 uur

UU for U, Student Services

UU for U Student Services, entree

Adres

Heidelberglaan 6, 3584 CS Utrecht

Postadres: Postbus 80125

Voor IT-vragen kun je terecht bij de IT-servicedesk

Het universiteitsterrein is rookvrij.

Open UU for U, Student Services on Google Maps

Faciliteiten

Bereikbaarheid

Als je vragen hebt over je rooster, je cijfers, of andere inhoudelijke vragen rond je studie, neem dan contact op met het Studiepunt GW.