Inhoud minor

Met ongeveer 1,6 miljard aanhangers is de islam na het Christendom de grootste wereldgodsdienst. De aandacht voor deze religie is in het westen de laatste decennia sterk toegenomen. Dit komt voor een deel door islamitisch radicalisme en zijn rol in internationale conflicten. Voor een ander deel heeft het te maken met een flinke toename van het aantal moslims in West-Europa. Er woedt een heftige maatschappelijke debat over de relatie tussen Europa en de islam. Niet zelden wordt dat debat gevoerd op basis van een versimpeld beeld van de islam. In deze minor komt de islam in al zijn gevarieerdheid en complexiteit aan bod.

Dit gebeurt in een viertal cursussen. In de cursus Islam, een levende traditie  krijg je basiskennis van de geloofsleer en praktijk van de islam, en de historische achtergrond daarvan. In Antropologie van de Islam verdiep je je in de uiterst veelzijdige manier waarop moslims hun religie in de praktijk brengen en beleven binnen de sociale en culturele context waarin ze leven. In de cursus Mohammed in heden en verleden leer je hoe door de eeuwen heen de figuur van Mohammed op steeds weer andere manieren is gezien door zowel gelovige moslims als door niet-islamitische buitenstaanders. In de cursus Koran en Hadith, tenslotte verdiep je je in de twee belangrijkste bronnen van de islam, en hun interpretatie.

De vier cursussen samen helpen je beter te begrijpen hoe moslims ondanks een gezamenlijke geloofsovertuiging tot zeer uiteenlopende levensstijlen en totaal tegengestelde politieke keuzen kunnen komen. 

Doel

De doelgroep van de minor is breed: studenten uit alle bacheloropleidingen, ongeacht hun eigen religieuze of niet-religieuze achtergronden. De minor beoogt studenten op te leiden met een gedegen feitenkennis over de islam en inzicht in de veelvormigheid van de islamitische traditie en leer je begrijpen welke mogelijkheden moslims hebben om hun religie in verband te brengen met de sociale, culturele en politieke omgeving. Zo kunnen ze op evenwichtige en onderbouwde manier hun eigen positie bepalen in het debat over de islam en daar een constructieve bijdrage aan leveren.

De minor is een goede voorbereiding voor de masteropleidingen Religie en Samenleving, en de Research Master Religious Studies. In beide gevallen wordt wel náást deze minor een cursus in de religiewetenschappen verwacht. 

Studieprogramma

De minor Islam bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

IA2V17001

Mohammed in heden en verleden

Niveau 2

7,5 EC

Blok 2

IA3V13002

Koran en Hadith

Niveau 3

7,5 EC

 

Blok 3 (ook in 2)

RE1V18003

Islam, een levende traditie

Niveau 1

7,5 EC

Blok 4

IA3V14006

Antropologie van de islam

Niveau 3

7,5 EC

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.