INHOUD EN DOEL VAN DE MINOR

De minor Internationale Betrekkingen biedt studenten een uitgebreide en diepgravende introductie op het terrein van Internationale Betrekkingen en internationale geschiedenis. Dat gebeurt vanuit zowel geschiedkundig en juridisch als sociaalwetenschappelijk perspectief. In alle vier de cursussen wordt ingegaan op historische achtergronden en op hedendaagse politieke kwesties.

Als je bij de opleiding Geschiedenis de IB-track volgt (Verdiepingspakket 5, 6 of 7), mag je deze minor niet doen vanwege grote overlap in cursusinhoud. Dit geldt ook voor studenten TCS en LAS die de IB-track (Verdiepingspakket 5, 6 of 7) bij Geschiedenis volgen.

CURSUSSEN

De eerste cursus geeft een introductie in de belangrijkste theorieën op het terrein van de Internationale Betrekkingen. Je verdiept je in de geschiedenis van het moderne internationale statenstelsel, met aandacht voor belangrijke thema’s: diplomatieke betrekkingen, oorlog, conflictbeheersing en internationale samenwerking/integratie. De tweede cursus gaat over de ontwikkeling, samenstelling, bevoegdheden en het functioneren van internationale en vooral Europese instituties. In de derde cursus staat de positie van Nederland in de wereld centraal en maak je kennis met geschiedenis en actualiteit van het Nederlandse buitenlands beleid. Je duikt in archiefmateriaal of bronnen op het internet en onderzoekt de internationale rol van Nederland. In de vierde cursus ga je in op de geschiedenis van het westerse optreden ten behoeve van ‘humanitaire’ normen en waarden, met als centrale thema's: de ontwikkeling van de koloniale beschavingsmissie van de negentiende eeuw, rechten van de mens van na de Tweede Wereldoorlog, humanitaire interventies. Je sluit de minor af met een beknopt onderzoekspaper op basis van een case-study. 

VOORBEREIDING MASTER 

Deze minor is een goede voorbereiding op de master International Relations in historical perspective (en vergelijkbare masters).

STUDIEPROGRAMMA

Ben je in 2016-2017 of eerder met deze minor gestart en heb je een of meerdere onderdelen niet behaald die 2018-2019 niet worden aangeboden of door de blokwijziging moeilijk in te plannen zijn?
Kijk dan hieronder voor alternatieve cursussen die je kunt volgen om je minor af te ronden: 
GE3V17033 Globalisering van 1500 tot nu in plaats van GE2V14006 Introductie Internationale betrekkingen
GE3V17035 Mensenrechten en ontwikkeling in plaats van GE2V14004 International Governance
GE3V17037 Instituties van wereldbestuur in plaats van GE3V14002 Nederland in de wereld
GE3V17039 De postkoloniale wereldorde in plaats van GE3V14001 Humanitaire campagnes

 

Blok 3

GE2V14006
Introductie Internationale betrekkingen
Niveau 2
7,5 EC

Blok 4

GE2V14004
International Governance
Niveau 2
7,5 EC

Blok 1 (2019-2020)

GE3V14002
Nederland in de wereld 
Niveau 3
7,5 EC

Blok 2 (2019-2020)

GE3V14001
Humanitaire campagnes 
Niveau 3
7,5 EC

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Minor coördinator
Telefoonnummer: 030 253 7424