Inhoud minor

De minor Internationale Betrekkingen biedt studenten een uitgebreide en diepgravende introductie op het terrein van Internationale Betrekkingen en internationale geschiedenis. Dat gebeurt vanuit zowel geschiedkundig en juridisch als sociaalwetenschappelijk perspectief. In alle vier de cursussen wordt ingegaan op historische achtergronden en op hedendaagse politieke kwesties.

Als je bij de opleiding Geschiedenis de IB-track volgt (Verdiepingspakket 5, 6 of 7), mag je deze minor niet doen vanwege grote overlap in cursusinhoud. Dit geldt ook voor studenten TCS en LAS die de IB-track (Verdiepingspakket 5, 6 of 7) bij Geschiedenis volgen.

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de master International Relations in Historical Perspective (en vergelijkbare masters).

Studieprogramma

De eerste cursus geeft een introductie in de belangrijkste theorieën op het terrein van de Internationale Betrekkingen. Je verdiept je in de geschiedenis van het moderne internationale statensysteem, met aandacht voor belangrijke thema’s: diplomatieke betrekkingen, oorlog, conflictbeheersing en internationale samenwerking/integratie. De tweede cursus gaat over de ontwikkeling, samenstelling, bevoegdheden en het functioneren van internationale en vooral Europese instituties. In de derde cursus staat de positie van Nederland in de wereld centraal en maak je kennis met geschiedenis en actualiteit van het Nederlandse buitenlands beleid. Je duikt in archiefmateriaal of bronnen op het internet en je onderzoekt de internationale rol van Nederland. In de vierde cursus ga je in op de geschiedenis van het westerse optreden ten behoeve van humanitaire normen en waarden, met als centrale thema's: de ontwikkeling van de koloniale beschavingsmissie van de negentiende eeuw, rechten van de mens van na de Tweede Wereldoorlog, humanitaire interventies. Je sluit de minor af met een beknopt onderzoekspaper op basis van een casestudy. 

Contactpersoon
Telefoonnummer: 030 253 7424

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 3 juni t/m maandag 17 juni om 12:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.