Je kunt deze minor alleen nog afronden. Heb je interesse in een minor over internationale betrekkingen, dan kun je kijken bij de Engelstalige minor International Relations.

Inhoud minor

De minor International betrekkingen biedt je een uitgebreide en diepgravende introductie op het terrein van Internationale Betrekkingen en internationale geschiedenis. Dat gebeurt vanuit zowel geschiedkundig en juridisch als sociaalwetenschappelijk perspectief. In alle vier de cursussen wordt ingegaan op historische achtergronden en op hedendaagse politieke kwesties.

Voorbereiding master

Deze minor is een goede voorbereiding op de master International Relations in Historical Perspective (en vergelijkbare masters).

Studieprogramma

De eerste cursus geeft een introductie in de belangrijkste theorieën op het terrein van de Internationale Betrekkingen. Je verdiept je in de geschiedenis van het moderne internationale statensysteem, met aandacht voor belangrijke thema’s: diplomatieke betrekkingen, oorlog, conflictbeheersing en internationale samenwerking/integratie. De tweede cursus gaat over de ontwikkeling, samenstelling, bevoegdheden en het functioneren van internationale en vooral Europese instituties. In de derde cursus staat de positie van kleine staten in de wereld en met name in Europa centraal. Je duikt in archiefmateriaal of bronnen op het internet en je onderzoekt de speelruimte van kleinere, Europese staten in de internationale politiek tijdens de Koude Oorlog. In de vierde cursus ga je in op belangrijke ontwikkelingen in transnationale politiek door de lens van milieuproblematiek. Grote actuele vraagstukken over klimaatverandering, uitputting van natuurlijke grondstoffen en biodiversiteit zijn uitdagingen op transnationaal niveau waarbij ook niet-statelijke actoren een steeds grotere rol spelen.

Let op!

Deze minor start in blok 3. Vanaf collegejaar 2020-2021 wordt de minor geheel in het Engels aangeboden. Ben je in collegejaar 2019 of eerder gestart met de minor Internationale Betrekkingen? Zorg er dan voor dat je de minor in het eerste semester van 2020-2021 afrondt. Start je in 2020 met de minor? Je begint dan in blok 3 met de eerste cursus, die geheel Engelstalig is. 

Cursussen

Hieronder staat een overzicht van de cursussen die je nog in studiejaar 2020-21 kunt volgen voor deze minor. Heb je een cursus van deze minor nog niet gehaald, neem dan contact op met je studieadviseur voor een vervangende cursus.

Contactpersoon
Telefoonnummer: 030 253 7424

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 2 juni t/m maandag 15 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.