Stage MA Interculturele communicatie

Om de relatie van het programma Interculturele communicatie met de praktijk te versterken, sluit je je master in blok 4 af met een verplichte stage van 15 EC.

Op deze pagina en in de ICC stagehandleiding, staat alle informatie om je te kunnen voorbereiden op, het regelen en afronden van je stage, evenals de benodigde formulieren (zie hieronder 'Stappenplan'). Bespreek je stagevoornemens en je stageplan tijdig met de ICC-stagecoördinatoren (Marie Steffens en Toon Cox) en - zodra je weet wie dit is - je stagedocent.

Algemeen GW-stappenplan en -formulieren (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage en tonen alle benodigde formulieren per stap. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het stageverslag en de beoordeling.