Premaster

Studieprogramma

Op de voorwaardelijke toelatingsbeschikking die je hebt gekregen staat je individuele studieprogramma en de bachelor waarbij je vakken gaat volgen. Je volgt colleges met eerste-, tweede- en derdejaars bachelorstudenten. Het Studiepunt Geesteswetenschappen schrijft je in voor de cursussen. 

Voor cursusbeschrijvingen (inclusief studiemateriaal) kun je kijken in de Cursusplanner. Je rooster staat op Osiris Student.

Eindwerkstuk

In de meeste gevallen sluit je je premastertraject af met een eindwerkstuk bij de bachelor waarvan je nog vakken moet volgen.

Praktische zaken

Kennis van informatie- en computertechnologie wordt voorondersteld en getoetst. Om deze vaardigheden te trainen zijn ict-modules ontwikkeld. Via de cursusbeschrijving, de cursushandleiding en Blackboard word je geïnformeerd over specifieke regels binnen de cursus: planning van de cursus, aanwezigheidsplicht, excursies, toetsing en reparatie, etc.

Premaster support

Ben je net begonnen aan een premastertraject en heb je daarvoor een hbo of een wo bachelor afgerond? Dan kun je misschien wel wat ondersteuning gebruiken. Kijk op de Premaster support pagina voor informatie over premasterstudiegroepen, individuele coaching en vaardigheidstrainingen.

Aanbevolen voor hbo-gediplomeerden: heb je interesse in een cursus Academisch leren, Academic English, Onderzoeksopzet en Wetenschappelijk schrijven? Kijk dan eens naar het aanbod van trainingen van de Universiteit Utrecht.

Begeleiding

Met vragen over bijvoorbeeld je studieplanning en -voortgang, kun je terecht bij de studieadviseur. Raadpleeg de studieadviseur ook bij persoonlijke problemen of als er iets gebeurt dat invloed heeft op het verloop van je studie. Heb je cursusinhoudelijke vragen, neem dan contact op met je docent.

Je premaster afronden

Als je hebt voldaan aan de eisen van je premastertraject, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Vragen?

  • Heb je vragen over de inschrijfprocedure van het premastertraject, de cursusinschrijving, of over de kosten en betaling voor contractanten, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen. Voor vragen over herinschrijving voor de premaster, studiefinanciering, en de kosten en betaling voor premasterstudenten, kun je contact opnemen met Studentenservice.
  • Voor gezelligheid en studiegerelateerde activiteiten kun je terecht bij de studievereniging. Kijk voor contactgegevens op de website van de bachelor waarbij je premastervakken volgt.