Masterscriptie

Je masterscriptie (15 EC) schrijf je in blok 3. In je scriptie laat je zien hoe je aangeleerde kennis en vaardigheden, op het gebied van deze master, zelfstandig kunt hanteren bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek, en hoe je de bevindingen wetenschappelijk verantwoord kunt presenteren op hoog academisch niveau.

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je scriptie klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden en desgewenst publiceren in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak