Afstuderen

Wanneer ben je afgestudeerd?

Je bent afgestudeerd als:

 • je voldoet aan de exameneisen uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding.
 • al je studieresultaten zijn geregistreerd in OSIRIS.

Afgestudeerd in juni, juli of augustus 

Je hoeft je niet uit te schrijven voor je opleiding via Studielink: je inschrijving loopt vanzelf af.

Afgestudeerd in de maanden september tot en met mei 

Zodra alle cijfers die je nodig hebt in Osiris staan, kun je je uitschrijven via https://www.studielink.nl. Je hoeft niet te wachten op bericht van de examencommissie over je afstuderen. Je wordt uitgeschreven op de 1e dag van de volgende maand. 

Wat moet je doen om te kunnen afstuderen?

 • Controleer regelmatig je studievoortgangsoverzicht (SVO) in Osiris.
  • Staan er resultaten onder Overig die moeten meetellen binnen je studieprogramma? Geef dit dan door aan het Examensecretariaat.
  • Heb je resultaten behaald buiten de Universiteit Utrecht die niet in Osiris staan, vraag dan goedkeuring aan bij de examencommissie.
  • De cursussen van een honoursminor tellen niet mee voor je afstuderen en staan dus in Osiris onder Overig. Op je diplomabijlage worden ze natuurlijk wel vermeld.
 • Moet je onnodig lang wachten op een cijfer? Neem dan contact op met je docent en geef aan dat je snel wilt afstuderen.
 • Upload je eindwerkstuk/scriptie naar het digitaal scriptiearchief van de UU.

Nadat je bent afgestudeerd

En dan?

Als je je opleiding hebt afgerond kun je een baan gaan zoeken of promoveren. Weet je nog niet wat je wilt? Kijk dan eens bij Career Services voor tips, hulp of advies. En vergeet je niet te registeren bij het Alumni Office van de UU!

Verleng je master met een jaar extra in Bochum

Heb je het eenjarige masterprogramma van Interculturele communicatie, Meertaligheid en taalverwerving of Literatuur Vandaag afgerond met het taalspecifieke track Duits? Dan kun je worden toegelaten tot de tweejarige master aan de Ruhr-Universität Bochum.

Het Utrechtse jaar wordt erkend, je hoeft dan nog enkel 60 EC in Bochum af te ronden en krijgt een tweede diploma. Je kunt je daar specialiseren in Germanistische Linguistik (Interculturele communicatie, Meertaligheid en taalverwerving) of Neuere deutsche Literaturwissenschaft (Literatuur vandaag). Dit is exclusief voor studenten van de UU. Nadere informatie bij prof. dr. Ewout van der Knaap via duits@uu.nl

Nog vragen?

Denk je dat je bent afgestudeerd en heb je hierover nog geen bericht gehad? Heb je in het verleden (buitenlandse) studiepunten behaald die nog niet in OSIRIS staan vermeld? Heb je een andere vraag over de afstudeerprocedure? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

FAQ

Diploma-uitreiking

Ons programma organiseert een paar keer per jaar een diploma-uitreiking. Je krijgt per e-mail een persoonlijke uitnodiging met de precieze tijd en plaats.

 • Agenda

  Geen evenementen gepland.

  RSS