Academische jaarkalender

Hieronder staat de academische jaarkalender. Deze is ook als pdf te downloaden: academische jaarkalender 2017-2018. De jaarkalender voor 2018-2019 is ook al bekend.

Aan de informatie in deze jaarkalender kunnen geen rechten worden ontleend. Op het jaarrooster staan de verschillende blokken, bestaande uit onderwijsweken en  niet-reguliere onderwijsweken:

 • Onderwijsvrije week: geen onderwijs, toetsen en herkansingen geroosterd.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.
 • Reflectieweek: geen onderwijs en toetsen geroosterd.
  Studenten en docenten zijn beschikbaar voor herkansingen, reflectie, feedback, tutoraat en voorlichtingsactiviteiten.
 • Kerstreces: geen onderwijs, toetsen en herkansingen.
  Studenten hoeven niet beschikbaar te zijn voor onderwijs- en studieactiviteiten.
 • Zomerreces: geen onderwijs en toetsen geroosterd.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.

Voor cursussen/onderwijsactiviteiten die (mede) verzorgd worden door andere faculteiten dan Geesteswetenschappen kunnen afwijkende richtlijnen gelden en mag er afgeweken worden van dit jaarrooster. Voor de mensen die vooruit willen plannen is er ook een meerjarenoverzicht van de verdeling van semesters en blokken en de collegevrije kerstperiode.

Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen