Let op; Deze minor vervalt in 2017-2018.

Studenten die in blok 3 van 2016-17 met deze minor zijn gestart, kunnen deze in blok 1 en 2 van 2017-18 nog afronden.

 

Inhoud minor

In deze minor lees je een keur aan grote werken uit de literatuur en word je geoefend in het lezen ervan. De werken worden gelezen in hun maatschappelijke en historische context, met aandacht voor actuele, ethische en sociale aspecten en voor literair-theoretische invalshoeken. De cursussen draaien om een belangrijk literair of historisch thema: Andere Werelden en Conflict. We lezen werken vanaf de Griekse Oudheid tot en met vandaag, waardoor je een breed overzicht krijgt van de voornaamste tradities en genres in de wereldliteratuur. Daarbij beperken we ons niet tot de Europese talen: ook niet-westerse literaturen keren in het programma terug. Er wordt gebruik gemaakt van (geautoriseerde) vertalingen. De minor wordt gedragen door het gezamenlijke corps letterkundigen van het Departement Taal, Literatuur & Communicatie.

Doel

De minor kent drie leerlijnen:

  1. De leerlijn literaire leesvaardigheid – In de minor Grote Werken uit de Literatuur) wordt de student geleerd genuanceerder, sensitiever te lezen – tussen de regels lezen, lezen van teksten uit verschillende genres (proza, drama, poëzie) en uit verschillende historische tijden. In de twee laatste cursussen ligt de nadruk op analytisch lezen en op vergelijkend lezen met aandacht voor de culturele eigenheid en gebondenheid van teksten.
  2. De leerlijn literaire kennis – In de minor vergaart en vergroot de student zijn kennis van de grote literaire werken uit de wereldliteratuur, uit de verschillende historische perioden en uit verschillende literaturen, ook de niet-Europese.
  3. De leerlijn literatuurwetenschappelijke competentie – In de minor leert de student de werken uit de literatuur te plaatsen in hun context, met elkaar te vergelijken en te reflecteren aan de hand van secundaire literatuur.
studieprogramma
Blok 1

TL3V15110

Andere werelden

Niveau 3

7,5 EC

Blok 2

TL3V15112

Conflict

Niveau 3

7,5 EC