Inhoud minor

Deze minor biedt een algemene inleiding in grote auteurs, ideeën en vragen die in de filosofie centraal staan. Filosofie is van oudsher verbonden met reflectie op een aantal fundamentele kwesties. Denken over wat juist is (het goede) is het domein van de moraal, en heeft een duidelijk verband met de politieke filosofie. Denken over waarheid en de mogelijkheid om deze te kennen is het domein van de kennisleer, de filosofische logica en de wetenschapsfilosofie. Denken over het schone gebeurt in de esthetica en de filosofie van de kunsten.

Doel

In deze minor is kennismaking met filosofie het hoofddoel, waarbij de basisdomeinen het Goede, het Ware en het Schone elk in een cursus aandacht krijgen. De eerste cursus is vooral historisch gericht. Ook in de overige drie cursussen wordt veelvuldig gerelateerd aan de klassiekers. Het lezen van primaire teksten neemt hierbij een belangrijke functie in. De minor is bedoeld voor iedereen die de bachelor niet wil afronden zonder een eerste kennismaking met de westerse filosofie zoals die zich van de klassieke oudheid tot nu heeft ontwikkeld.

Studieprogramma

De minor Het Goede, het Ware en het Schone bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

De minor is NIET toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Wijsbegeerte.

Blok 1

WY1V12005

Van Socrates tot Wittgenstein

Niveau 1

7,5 EC

Blok 2

WY2V14015

Het Goede: Ethiek en politieke filosofie

Niveau 2

7,5 EC

Blok 3

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)