Inhoud minor

Deze minor biedt een algemene inleiding in grote auteurs, ideeën en vragen die in de filosofie centraal staan. Filosofie is van oudsher verbonden met reflectie op een aantal fundamentele kwesties. Denken over wat juist is (het goede) is het domein van de moraal, en heeft een duidelijk verband met de politieke filosofie. Denken over waarheid en de mogelijkheid om deze te kennen is het domein van de kennisleer, de filosofische logica en de wetenschapsfilosofie. Denken over het schone gebeurt in de esthetica en de filosofie van de kunsten.

Doel

In deze minor is kennismaking met filosofie het hoofddoel, waarbij de basisdomeinen het Goede, het Ware en het Schone elk in een cursus aandacht krijgen. De eerste cursus is vooral historisch gericht. Ook in de overige drie cursussen wordt veelvuldig gerelateerd aan de klassiekers. Het lezen van primaire teksten neemt hierbij een belangrijke functie in. De minor is bedoeld voor iedereen die de bachelor niet wil afronden zonder een eerste kennismaking met de westerse filosofie zoals die zich van de klassieke oudheid tot nu heeft ontwikkeld.

Studieprogramma

De minor Het Goede, het Ware en het Schone bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC). De minor is NIET toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Filosofie.

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.