Verdiepingspakketten

Een verdiepingspakket is een specialistische selectie van vier cursussen binnen een onderzoeksrichting. Je bouwt allemaal dezelfde soort vaardigheden op, ook al verschilt het inhoudelijke onderwerp per pakket. Aan het eind van je eerste jaar maak je een keuze voor een verdiepingspakket binnen één van de twee tracks:

  • track Geschiedenis (Verdiepingspakket V1 t/m V4)
  • track Internationale betrekkingen (Verdiepingspakket V5 t/m V7)

De hoorcolleges van de verdiepingspakketten worden in het Engels verzorgd. Geen enkel verdiepingspakket sorteert voor op een master: bij de selectie voor de masterprogramma's wordt gekeken naar alle cursussen en resultaten van de bachelor, inclusief de minor en de profilering.

Let op: voor alle Verdiepingspakketten gelden voorrangsregels, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Schrijf je dus op tijd in voor het pakket en de bijbehorende cursussen. 

Opbouw verdiepingspakket

De opbouw van ieder verdiepingspakket is hetzelfde:

  • een inleidende cursus
  • twee onderzoeksseminars
  • een casuscursus
Track Geschiedenis

Ben je geïnteresseerd in de grote verscheidenheid aan talen, culturen en religieuze tradities die Europa hebben gemaakt tot wat het nu is? In dit verdiepingspakket ga je op zoek naar de totstandkoming van deze diversiteit aan religieuze, etnische en politieke identiteiten vanuit een antiek en middeleeuws perspectief. Je bestudeert papyri, manuscripten, oorkondes, inscripties, munten en archeologische objecten en sluit af met een excursie naar Antieke en Middeleeuwse centra als Aken, Trier en Keulen.

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis. Als je geïnteresseerd bent in dit verdiepingspakket, kun je voor je vrije ruimte ook eens kijken bij de volgende minoren:

Revoluties zijn van alle tijden. In dit pakket bestuderen we de opkomst van de moderne staat, vergelijken we wrede dictaturen, analyseren we slagen en falen van revoluties van Napoleon tot en met de Arabische Lente en ontleden we de wortels van het populisme. Dit doen we niet alleen in de collegezaal, maar ook op excursie in revolutionair Parijs, tijdens workshops politiek onderhandelen op het Binnenhof en in bijeenkomsten met alumni die werkzaam zijn in het vakgebied van de politieke geschiedenis. 

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis. 

Culturen en mentaliteiten zetten de geesten in beweging en creëren verbondenheid, maar zorgen ook voor confrontaties, verdeeldheid en uitsluiting. Cultuurgeschiedenis bestudeert de denkbeelden en identiteiten die ons verleden hebben bepaald. Op welke manier gaven mensen betekenis aan hun bestaan? Hoe communiceerden zij met elkaar, hoe vierden ze feest, en hoe gingen zij om met historische veranderingen? In dit verdiepingspakket onderzoek je hoe dit culturele verleden kan worden bestudeerd, bewaard en verteld aan het grote publiek.

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis. 

Hoe komt het dat sommige maatschappijen floreren, terwijl andere te gronde gaan? Welke rol spelen multinationals als de VOC of Shell in de maatschappij, en hoe kun je de gevolgen van rampen als natuurgeweld en oorlogen bestuderen? In dit pakket verdiep je je in de wortels van ongelijkheid en leer je deze te onderzoeken en te begrijpen. Ook onderzoek je manieren waarop je de geschiedenis kunt gebruiken om hedendaagse problemen te bestuderen en op te lossen. 

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis.

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis.  

Track Internationale betrekkingen

Wat is Europa en wat kan Europa zijn? In dit verdiepingspakket staat de geschiedenis van het moderne Europa sinds begin 20e eeuw centraal. Je onderzoekt hoe het Europa van nu tot stand is gekomen: van de twee wereldoorlogen tot de Europese integratie, via de NAVO en het Warschaupact. Je leert wat er aan het huidige Europa voorafging en benadert deze vraagstukken vanuit internationaal, politiek en conceptueel perspectief.

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Internationale betrekkingen. Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Internationale betrekkingen. 

De globalisering van de afgelopen vijfhonderd jaar heeft gezorgd voor invloedrijke verschuivingen in de mondiale economische verhoudingen. Vragen die in dit verdiepingspakket worden behandeld zijn: wat is globalisering? Welke rol spelen mensenrechten in globalisering? Hoe wordt globalisering beheerst en welke conflicten liggen eraan ten grondslag? En hoe ziet de internationale orde eruit sinds de dekolonisatie? Je verdiept je in internationale betrekkingen, imperialisme en de mondiale dimensies van culturele en politieke veranderingen. 

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Internationale betrekkingen. Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Internationale betrekkingen. 

Oorlogen en aanslagen, terrorisme en staatsrepressie: we lezen er dagelijks over in de krant. Conflict en geweld is tegelijkertijd ver weg maar ook dichtbij, de moderne wereld is er vol van. Nationale veiligheid staat hoog op de politieke agenda. In dit pakket verdiep je je in fenomenen van politiek geweld, de achtergrond van hedendaagse internationale conflicten en de relatie tussen die conflicten en de ontwikkeling van veiligheidsdenken.

Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Internationale betrekkingen. Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Internationale betrekkingen. 

Algemeen

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.