Binnen de profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). Je volgt een verplichte minor (keuze uit het gehele UU aanbod) van 30 EC. Daarnaast kun je 30 EC vrij invullen met cursussen die aansluiten bij je ambities en talenten.

Minor vervangen door een verblijf in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, dan kan dit met goedkeuring van de examencommissie in plaats van het volgen van een minor GW. Indien hiervoor geen goedkeuring wordt gegeven, dan kun je cursussen in het buitenland opnemen in het vrije keuze-onderdeel van je studieprogramma.