Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). Je profileringsruimte bestaat uit:

 

  • een profileringspakket van 30 EC in de vorm van een verplichte minor
  • vrije keuze van 30 EC, bijvoorbeeld:

Minor vervangen door een verblijf in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, dan kan dit met goedkeuring van de examencommissie. Indien hiervoor geen goedkeuring wordt gegeven, dan kun je cursussen in het buitenland opnemen in het vrije keuze-onderdeel van je studieprogramma.

Suggesties voor je profileringsruimte