Ben je vóór 2016 gestart met de opleiding Geschiedenis? Kijk dan eerst in de overgangsregelingen van de OER Geschiedenis om te zien welke vakken je precies moet volgen.

De major bij Geschiedenis bestaat uit:

Jaar 1: basispakketten

In het eerste jaar volg je twee verplichte basispakketten van 30 EC over de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen binnen Geschiedenis.

Onderdelen:

 • geschiedenis als wetenschappelijke discipline
 • historische ontwikkelingen van de negentiende en twintigste eeuw
 • Middeleeuwen

Onderdelen:

 • geschiedenis van de oudheid en de vroegmoderne tijd
 • geschiedenis vanuit een mondiaal perspectief
 • de stad als historisch onderzoeksthema

Jaar 2: verdiepingspakket

Een verdiepingspakket is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting. Je bouwt allemaal dezelfde soort vaardigheden op, ook al verschilt het inhoudelijke onderwerp per pakket. Aan het eind van het eerste jaar maak je een keuze voor een verdiepingspakket:

 • track Geschiedenis (V1 t/m V4)
 • track Internationale betrekkingen (V5 t/m V7)

Geen enkel verdiepingspakket sorteert voor op een master: bij de selectie voor de masterprogramma's wordt gekeken naar alle cursussen en resultaten van de bachelor, inclusief de minor en de profilering.

Opbouw verdiepingspakket

De opbouw van ieder verdiepingspakket is hetzelfde:

 • een inleidende cursus
 • twee onderzoeksseminars
 • een casuscursus

Let op: cursus 4 uit de verdiepingspakketten (Onderzoeksseminar B, blok 4) is alleen bedoeld voor studenten die voor het gehele pakket zijn ingeschreven. In overleg met de cursuscoördinator en de studieadviseur kan een uitzondering worden gemaakt. 

Voorwaarden verdiepingspakket

 • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
 • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.

Inschrijfprocedure verdiepingspakket

Voor het verdiepingspakket schrijf je je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het door jouw gekozen pakket. Inschrijven kan via Osiris Student. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Track Geschiedenis

Ben je geïnteresseerd in de grote verscheidenheid aan talen, culturen en religieuze tradities die Europa hebben gemaakt tot wat het nu is? In dit verdiepingspakket ga je op zoek naar de totstandkoming van deze diversiteit aan religieuze, etnische en politieke identiteiten vanuit een antiek en middeleeuws perspectief. Je bestudeert papyri, manuscripten, oorkondes, inscripties, munten en archeologische objecten en sluit af met een excursie naar Antieke en Middeleeuwse centra als Aken, Trier en Keulen.

Dit pakket wordt alleen in het Nederlands aangeboden. Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis. 

Overige cursussen

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis. Als je geïnteresseerd bent in dit verdiepingspakket, kun je voor je vrije ruimte ook eens kijken bij de volgende minoren:

Cursusaanbod

Revoluties zijn van alle tijden. In dit pakket bestuderen we de opkomst van de moderne staat, vergelijken we wrede dictaturen, analyseren we slagen en falen van revoluties van Napoleon tot en met de Arabische Lente en ontleden we de wortels van het populisme. Dit doen we niet alleen in de collegezaal, maar ook op excursie in revolutionair Parijs, tijdens workshops politiek onderhandelen op het Binnenhof en in bijeenkomsten met alumni die werkzaam zijn in het vakgebied van de politieke geschiedenis. 

De hoorcolleges van de cursussen in dit pakket worden in het Engels aangeboden. Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis. 

Culturen en mentaliteiten zetten de geesten in beweging en creëren verbondenheid, maar zorgen ook voor confrontaties, verdeeldheid en uitsluiting. Cultuurgeschiedenis bestudeert de denkbeelden en identiteiten die ons verleden hebben bepaald. Op welke manier gaven mensen betekenis aan hun bestaan? Hoe communiceerden zij met elkaar, hoe vierden ze feest, en hoe gingen zij om met historische veranderingen? In dit verdiepingspakket onderzoek je hoe dit culturele verleden kan worden bestudeerd, bewaard en verteld aan het grote publiek.

De hoorcolleges van de cursussen in dit pakket worden in het Engels aangeboden. Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis. 

Hoe komt het dat sommige maatschappijen floreren, terwijl andere te gronde gaan? Welke rol spelen multinationals als de VOC of Shell in de maatschappij, en hoe kun je de gevolgen van rampen als natuurgeweld en oorlogen bestuderen? In dit pakket verdiep je je in de wortels van ongelijkheid en leer je deze te onderzoeken en te begrijpen. Ook onderzoek je manieren waarop je de geschiedenis kunt gebruiken om hedendaagse problemen te bestuderen en op te lossen. 

Dit Verdiepingspakket wordt geheel in het Engels aangeboden. Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Geschiedenis.

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Geschiedenis.  

Track Internationale betrekkingen

Wat is Europa en wat kan Europa zijn? In dit verdiepingspakket staat de geschiedenis van het moderne Europa sinds begin 20e eeuw centraal. Je onderzoekt hoe het Europa van nu tot stand is gekomen: van de twee wereldoorlogen tot de Europese integratie, via de NAVO en het Warschaupact. Je leert wat er aan het huidige Europa voorafging en benadert deze vraagstukken vanuit internationaal, politiek en conceptueel perspectief.

De hoorcolleges van de cursussen in dit pakket worden in het Engels aangeboden. Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Internationale betrekkingen. Let op: kies je dit pakket, dan mag je niet ook de minor Internationale Betrekkingen volgen. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Internationale betrekkingen. 

De globalisering van de afgelopen vijfhonderd jaar heeft gezorgd voor invloedrijke verschuivingen in de mondiale economische verhoudingen. Vragen die in dit verdiepingspakket worden behandeld zijn: wat is globalisering? Welke rol spelen mensenrechten in globalisering? Hoe wordt globalisering beheerst en welke conflicten liggen eraan ten grondslag? En hoe ziet de internationale orde eruit sinds de dekolonisatie? Je verdiept je in internationale betrekkingen, imperialisme en de mondiale dimensies van culturele en politieke veranderingen. 

De hoorcolleges van de cursussen in dit pakket worden in het Engels aangeboden. Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Internationale betrekkingen. Let op: kies je dit pakket, dan mag je niet ook de minor Internationale Betrekkingen volgen. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Internationale betrekkingen. 

Oorlogen en aanslagen, terrorisme en staatsrepressie: we lezen er dagelijks over in de krant. Conflict en geweld is tegelijkertijd ver weg maar ook dichtbij, de moderne wereld is er vol van. Nationale veiligheid staat hoog op de politieke agenda. In dit pakket verdiep je je in fenomenen van politiek geweld, de achtergrond van hedendaagse internationale conflicten en de relatie tussen die conflicten en de ontwikkeling van veiligheidsdenken.

De hoorcolleges van de cursussen in dit pakket worden in het Engels aangeboden. Door voor dit pakket te kiezen, kies je automatisch voor de track Internationale betrekkingen. Let op: kies je dit pakket, dan mag je niet ook de minors Conflict Studies en Internationale Betrekkingen volgen. 

Naast de cursussen uit dit Verdiepingspakket volg je in blok 1 en 2 ook de Schrijfcursus en Onderzoekscursus binnen de track Internationale betrekkingen. 

Jaar 2: Schrijfcursus en Onderzoekscursus

Naast je verdiepingspakket volg je in je 2e jaar verplicht een Schrijfcursus (blok 1) en een Onderzoekscursus (blok 2) die hoort bij je track. In blok 3 en 4 van je tweede jaar kun je binnen je profileringsruimte cursussen uit een ander verdiepingspakket volgen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen.

Academische contextcursus

Let op: de Onderzoekscursus is in de plaats gekomen van de Academische contextcursus buiten domein en is verplicht voor iedereen die vanaf 2016 is gestart met de opleiding Geschiedenis. Ben je vóór 2016 gestart met je opleiding en je hebt nog niet alle Academische contextcursussen behaald (niveau 1 en 3), kijk dan bij de overgangsregelingen om te zien welke cursussen je moet volgen. 

In de Cursusplanner vind je de Academische contextcursussen door linksonder voor AK te kiezen. Let op: selecteer het juiste studiejaar. 

Track Geschiedenis

Naast verdiepingspakket V1, V2, V3 of V4 volg je:

 • Schrijven voor wetenschap en samenleving (Geschiedenis) - cursuscode GE2V17001, blok 1
  en
 • Onderzoek voor wetenschap en samenleving (Geschiedenis) - cursuscode GE2V17003, blok 2

Track Internationale betrekkingen

Naast verdiepingspakket V5, V6 of V7 volg je:

 • Schrijven voor wetenschap en samenleving (IB) - cursuscode GE2V17002, blok 1
  en
 • Onderzoek voor wetenschap en samenleving (IB) - cursuscode GE2V17004, blok 2

In de Cursusplanner vind je deze cursussen door linksonder voor MO (major overig) te kiezen. Let op: selecteer het juiste studiejaar. Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Jaar 3: Grondslagen van de Geschiedenis - voorbereiding op je Eindwerkstuk

In jaar 3 volg je voorafgaand aan je Eindwerkstuk de cursus Grondslagen van de geschiedenis (cursuscode GK3V14001). Je verdiept je in de bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context van de geschiedenis. Met deze cursus bereid je je voor op het schrijven van het BA Eindwerkstuk.

Handige tools

In de Cursusplanner staat een overzicht van de cursussen die tot je examenprogramma horen. Hiermee kun je ook vooruit plannen. Kies het jaar waarin je gestart bent met je opleiding en selecteer eventueel linksonder een bepaald onderdeel van je major. Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.