Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs op de Universiteit Utrecht moet je je per semester inschrijven voor cursussen.

Raadpleeg ook de academische jaarkalender voor meer informatie over de indeling van een studiejaar in semesters en blokken.

Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots vind je in de onderwijscatalogus en de cursusplanner. Een cursus valt in een of twee timeslots. Je volgt cursussen in verschillende timeslots: de opleiding zorgt er voor dat verplichte onderdelen naast elkaar te volgen zijn. Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. CD) dan valt de cursus in beide slots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere slots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot zullen worden gebruikt voor onderwijs. In het inschrijfscherm van OSIRIS Student zie je nogmaals in welk timeslot de cursus wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).

Let op: het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing. Als je jezelf inschrijft voor cursussen in hetzelfde timeslot is de opleiding niet verantwoordelijk voor overlap in onderwijs en/of toetsing.

- Het onderwijsrooster voor semester 1 wordt medio augustus gepubliceerd.
- Het onderwijsrooster voor semester 2 wordt medio januari gepubliceerd.

Je schrijft je tijdens de reguliere inschrijfperiode in voor de cursussen van jouw verdiepingspakket. Kijk hier voor meer informatie over inschrijven en de voorwaarden. 

Lees hier meer over inschrijven voor een minor aan de Universiteit Utrecht. Voor specifieke informatie, ga naar de minor die je wilt volgen en kijk bij 'Aanmelden en inschrijven'. Inschrijfperiodes kunnen per faculteit verschillen. 

Je moet je elk jaar herinschrijven voor je opleiding om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten.

Let op! Inschrijving met ingang van een latere datum dan 1 september is in beginsel niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van de faculteit Geesteswetenschappen. Neem voor meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Als je je wilt uitschrijven voor je opleiding is er een aantal zaken die je dient te regelen en waar je rekening mee dient te houden.

Let op! Als je een inschrijving wilt annuleren, kan dit tot aan het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).

Ben je afgestudeerd, of ga je binnenkort afstuderen? Lees dan meer over wat daar allemaal bij komt kijken.