Op deze pagina vind je een aantal brieven van personen die een belangrijke rol vervullen bij de opleiding Geschiedenis, die ze speciaal voor jullie geschreven hebben. Lees ze aandachtig door! 

Studieadviseurs departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Welkomstbrief van de opleiding

Drs. Evelien Hazewinkel, Laurens Meindertsma MSc, Stefan Vuurens MA , studieadviseurs

Geschiedenis is een prachtige studie. Je krijgt in het eerste studiejaar bij de verschillende introductiecursussen een grote hoeveelheid kennis aangeboden. Voor de eerstejaars studenten is er een gedegen begeleiding ontwikkeld. Deze begeleiding is belangrijk, omdat Geschiedenis studeren niet vrijblijvend is. Je kunt naar de studieadviseur bij een ingewikkelde studieplanning of als er sprake is van studievertraging vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Maar je bent ook altijd welkom bij vragen over het bindend studieadvies, over de examenregeling of vrijstellingen binnen het studieprogramma. Je kunt zelf contact opnemen met een studieadviseur, bijvoorbeeld als je tutor je doorverwijst. 

> Lees de hele brief in het uitklapje hieronder.

Leen Dorsman, Christianne Smit

Welkomstbrief van Prof. dr. Leen Dorsman en dr. Christianne Smit

Departementshoofd Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en Onderwijsdirecteur Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Dit is het begin van een nieuwe fase in je leven, de keuze voor een universitaire studie. Je hebt gekozen voor de studie Geschiedenis aan ons Departement, en deze keuze betekent veel voor jou en veel voor ons. Voor jou, omdat je studie je een unieke mogelijkheid biedt om alle capaciteiten te ontwikkelen die je in je hebt. Geschiedenis studeren vraagt je om veel te lezen, na te denken, te onderzoeken, te discussiëren, te schrijven en te presenteren. En het betekent ook veel voor ons, omdat we jou inspirerend onderwijs willen bieden, bij ons onderzoek betrekken, laten zien wat je kunt doen met historische kennis ook buiten je directe studiepad en je voorbereiden op vervolgstudie of beroepswereld.

> Lees meer in het uitklapje hieronder

Beste eerstejaars student Geschiedenis,

Geschiedenis is een prachtige studie. Je krijgt in het eerste studiejaar bij de verschillende introductiecursussen een grote hoeveelheid kennis aangeboden. Tevens dien je je de nodige academische vaardigheden eigen te maken. In de latere studiejaren is veel ruimte voor creativiteit en eigen invulling van het studieprogramma.

Als studieadviseur van de opleiding Geschiedenis willen we je een indruk geven van de studiebegeleiding bij onze opleiding. Voor de eerstejaars studenten is er een gedegen begeleiding ontwikkeld. Deze begeleiding is belangrijk, omdat Geschiedenis studeren niet vrijblijvend is. Voor het bindend studieadvies (bsa) is het in het eerste jaar van de opleiding vereist minimaal 45 EC (studiepunten) te behalen.

Op 31 augustus start de introductie van het nieuwe collegejaar. Dit is een vakinhoudelijke introductie met voorlichting over de inhoud en de opbouw van het eerstejaars studieprogramma. Studentmentoren begeleiden de eerstejaars studenten tijdens de introductie. Tevens ontmoet je medestudenten, tutordocenten en maak je kennis met de Utrechtse Historische Studenten Kring (UHSK), de studievereniging van de studenten Geschiedenis. Mogelijk is (een deel van) de introductie online. Vanzelfsprekend krijg je hierover meer informatie.

Aanwezigheid bij de introductie is verplicht.

In het eerste semester volgen de studenten alle cursussen steeds in dezelfde werkgroep. Zo leer je je eigen groep goed kennen. De colleges van de verschillende cursussen worden door vakspecialisten gegeven. Het is nog niet zeker hoeveel college er online gegeven gaan worden, en of er ook fysieke bijeenkomsten zullen zijn. Hiervan houden we je ook op de hoogte.

Naast deze cursusdocenten is er per werkgroep één vaste tutordocent, die de studenten gedurende het gehele jaar zal begeleiden. De cursusdocent wisselt per cursus, de tutordocent blijft het hele jaar voor de student dezelfde persoon. De tutorbegeleiding vindt gedurende het studiejaar regelmatig plaats via individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten.

De studieadviseur is voor de student eveneens een vast aanspreekpunt. Je kunt naar de studieadviseur bij een ingewikkelde studieplanning of als er sprake is van studievertraging vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Maar je bent ook altijd welkom bij vragen over het bindend studieadvies, over de examenregeling of vrijstellingen binnen het studieprogramma. Je kunt zelf contact op te nemen met een studieadviseur, bijvoorbeeld als je tutor je doorverwijst. Als er bij de introductie vragen zijn, kun je in eerste instantie terecht bij de introductiecommissie. Bij bijzondere persoonlijke omstandigheden is het beter direct een bericht naar ons als studieadviseurs te sturen via studieadviesgeschiedenis.gw@uu.nl.

Veel succes het komende jaar!

Drs. Evelien Hazewinkel, Laurens Meindertsma MSc, Stefan Vuurens MA Studieadviseurs Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis 

Beste student(e),

Hartelijk welkom bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Dit is het begin van een nieuwe fase in je leven, de keuze voor een universitaire studie. Je hebt gekozen voor de studie Geschiedenis aan ons Departement, en deze keuze betekent veel voor jou en veel voor ons. Voor jou, omdat je studie je een unieke mogelijkheid biedt om alle capaciteiten te ontwikkelen die je in je hebt. Geschiedenis studeren vraagt je om veel te lezen, na te denken, te onderzoeken, te discussiëren, te schrijven en te presenteren. En het betekent ook veel voor ons, omdat we jou inspirerend onderwijs willen bieden, bij ons onderzoek betrekken, laten zien wat je kunt doen met historische kennis ook buiten je directe studiepad en je voorbereiden op vervolgstudie of beroepswereld.

De opleiding Geschiedenis van de Universiteit Utrecht – we mogen dat met trots zeggen – geldt als een van de beste in het land. Wij zullen onze uiterste best doen die hoge maatstaven opnieuw waar te maken. Van jou verwachten we dat je je ook daadwerkelijk inzet vanaf dag één. Studeren is niet alleen aan de formele eisen van je opleiding voldoen, maar vooral het beste halen uit alles wat de universiteit je intellectueel, sociaal en cultureel te bieden heeft. Onze ervaring is dat je optimaal zult profiteren van de universiteit als je zelf veel in je studie investeert.

Hierbij moeten we, wegens de omstandigheden ten gevolge van de corona-epidemie, een belangrijke opmerking maken. Het is nog onduidelijk hoe het onderwijs aan de UU er volgend jaar precies uit komt te zien, maar duidelijk is al wel dat vooralsnog een deel van het onderwijs online zal plaatsvinden. Hoe we het onderwijs in kunnen richten is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronabesmetting, van het regeringsbeleid en het universitair beleid. We houden je op de hoogte hierover.

Soms kan de universiteit een nogal ontoegankelijke indruk maken, zeker in het begin. Je vaste werkgroep gedurende het eerste jaar van de opleiding Geschiedenis en de activiteiten van de UHSK zijn bedoeld om je snel te laten wennen en thuis te laten voelen.

Namens de docenten en studenten van de opleiding Geschiedenis wensen wij je een leuke, interessante en succesvolle studietijd toe,

Vriendelijke groet,

Christianne Smit
Onderwijsdirecteur Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Leen Dorsman
Departementshoofd Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Beste eerstejaars geschiedenisstudenten,

Laat ons de eerste zijn jullie van harte welkom te heten bij de opleiding Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Voor velen van jullie zal dit het begin zijn van een nieuwe fase in jullie leven. Een nieuwe opleiding, een nieuwe stad, voor het eerst op kamers. Ook is het natuurlijk een rare periode om op dit moment te beginnen aan je studie, het is immers nog steeds onduidelijk of fysiek onderwijs kan plaatsvinden in blok 1 van komend collegejaar. Wij als introductiecommissie zullen er toch alles aan doen om jullie op weg te helpen bij de start van jullie studententijd.

Deze brief van de Introductiecommissie 2020-2021 begeleidt het pakket met alle informatie voor jullie eerste dagen bij de opleiding Geschiedenis in Utrecht. De introductiedagen vinden plaats van maandag 31 augustus tot donderdag 3 september. Deze dagen zullen bestaan uit een online Facultaire dag (maandag) en gezelligheidsactiviteiten die door de week heen online georganiseerd zullen worden. Helaas is het dit jaar niet mogelijk om een grootschalig kamp voor jullie te organiseren. Ook fysieke activiteiten zijn dit jaar in verband met het Coronavirus afgelast. De online facultaire dag is verplicht en zal voornamelijk bestaan uit de kennismaking met je nieuwe medestudenten en je eigen tutorgroep. De activiteiten op dinsdag, woensdag en donderdag zijn volledig vrijwillig. Wel is het heel fijn om via deze online activiteiten nieuwe mensen te leren kennen! Het is dan ook zeker aangeraden om online aanwezig te zijn bij deze activiteiten, houd daar dus ook rekening mee!

De Introductiecommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van deze activiteiten.

Naast deze welkomstbrief zijn er nog meer brieven te vinden op de website die van pas kunnen komen. Andere informatie die je op de site kubt vinden:

  • Een welkomstbrief van Prof. Dr. Leen Dorsman, Departementshoofd Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en Dr. Christianne Smit, Onderwijsdirecteur Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.
  • Een informatiebrief van de studieadviseur Drs. Evelien Hazewinkel en Laurens Meindertsma MSc, Luuk Dijksta MA, studieadviseur Nederlandse en Engelstalige opleiding.
  • Informatie van de studievereniging, de Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK), met een inschrijfformulier om lid te worden. Daarnaast zit er een boekenlijst bij om via de UHSK online met korting je boeken te bestellen. Dit kan alleen als je ook lid wordt.

De introductiedagen zijn een officieel onderdeel van de studie en daarom is aanwezigheid tijdens de online Facultaire dag dus ook verplicht!

Ondanks het Coronavirus hopen wij jullie toch een fijne introductie te geven! We kijken er dan ook naar uit om jullie (voor nu nog even) online te zien!

De Introductiecommissie 2020-2021
Jelle Vintges
Sophie Prijs
Pieter van Iwaarden
Christa Wesselink
Sam Bus
Dimitris Mitakos

Dear first years / Lieve eerstejaars,

Every year, the study association of history (or the UHSK) is run by a group of enthusiastic and dedicated student of History, this group will have an overview over the study association and will organize (with its committees) many fun and informative activities! This upcoming year we’re hopefully going to be the ones to fulfil that role. We’ll all shortly introduce ourselves and hopefully see you at the introduction camp and in the upcoming year after that!

Maartje
Hey! My name is Maartje and next year I’ll be in my fourth year of studying history! My parents live in Rhenen, so I grew up near a lot of meadows and animals which I love! At my parents’ home I have dogs and horses, so I go to Rhenen a lot in the weekends. I also like to sport and party. My favourite UHSK- activities are the trips, diner-rouler and the open mic night! I hope to see a lot of you next year and you can always ask my help or opinion on anything!

Dimitris
Hi there! My name is Dimitris and you’ll probably know me as the Commissioner for History of this year’s Introduction Committee. I am a third-year international student from South Africa and Cyprus, and when it comes to my studies I focus mostly on cultural history. One of my favourite things to do is taking care of all the beautiful plants I have, which are currently overflowing my room. I also enjoy reading a lot, cooking up new recipes to suffice my great appetite and occasionally dabbling in amateur photography. On a sunny day you will find me outside enjoying the good weather like any proper islander. But since good weather is rare here, I can be found in the library, or at any UHSK event, all of which make me feel as warm inside as any good sunny day!

Jasper
Hi! My name is Jasper and coming year I hope to be a board member of the UHSK. I'm a third year student and member of the UHSK. My hobbies are cooking, menswear and football. I'm also very interested in politics. I also do a lot with education. If you have a question about anything come and ask me! I tend to have a strong opinion, or knowledge (as I always think), on anything. I hope to see you next year at one of our events. It is the lustrum of the UHSK next year, so there'll be lots to do!

Livia
Hi! My name is Livia and next year I’m a third-year history and second-year business economics student. In my spare time I like hanging out with friends, attending UHSK activities and going out. I have partied a lot with the UHSK Party Committee, which is highly recommended!
I’m looking forward to meet you all next year!

Lennart
Hi everyone! My name is Lennart and next year will be my fourth year of studying history. In these past three years I’ve discovered a passion for writing. So besides writing papers for university, I also write for fun for the Argus (the magazine of the UHSK). I also sporadically like to paint or go for a run, but more than anything I like to enjoy my time with my good friends and make new friends. I am looking forward to meeting all of you and will also be helping some of you guys out in the first-years committee. I’m always open for fun or serious conversations!

Sam
Hi guys! My name is Sam and you’ll probably know me as Commissioner Faculty Day of this year’s Introduction Committee. Next year I will be a third-year History student. In my spare time I like to play and watch soccer, make music, drink beers with friends and go out a lot. At the UHSK I made a lot of new friends! In my first year I joined the Party Committee and in my second year the Alumni committee. Being in a committee at the UHSK is so nice and I highly recommend you guys to join a committee next year!! 
I’m looking forward to meeting you all next year!!

Stay safe and lots of love,
Jasper, Sam, Livia, Dimitris, Lennart & Maartje