Binnen de UU zijn er allerlei soorten commissies waarin je kunt meedenken over het onderwijs:

 • Opleidingscommissie (OC): de kwaliteit van het onderwijs in je opleiding
 • Faculteitsraad (FR): het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het faculteitsbestuur). 
 • De Board van onderwijsdirecteuren: onderwijszaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. 
 • De Universiteitsraad: UU-beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het college van bestuur van de UU). 

Daarnaast kun je je ook altijd nog aanmelden als assessor voor je departement, voor de faculteit Geesteswetenschappen of voor de hele UU.

Praat je graag mee?

Meld je dan aan voor een van onze medezeggenschapsorganen. Je leert meedenken over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. 

Meer informatie

Contact

De studentleden van de opleidinsgcommissie zijn per mail te bereiken: GW_OCGeschiedenis@uu.nl.

Samenstelling

 • dr. Geraldien von Frijtag Drabbe Kunzel (voorzitter)
 • dr. Pieter Huistra (docentlid)
 • dr. Erik Goosmann (docentlid)
 • dr. Peter Malcontent (docentlid)
 • Louisa Handel -Mazzetti (studentlid)
 • Sjors Nab (studentlid)
 • Jasper Schonewille (studentlid)
 • Gjalt van Werkhoven (studentlid)

Wat doet de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.

Departementsassessor GKG, Melle Berg

Melle Berg is assessor van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Wil je wat kwijt over de kwaliteit van je onderwijs of de organisatie ervan? Dan kun je contact opnemen met Melle.

Contact

gkg_departementsassessor.gw@uu.nl
Drift 6

Wat doet een assessor?

Een studentassessor geeft het departementsbestuur advies over student- en onderwijszaken vanuit een studentenoogpunt. Dit doet de assessor door regelmatig jullie tevredenheid te peilen over het onderwijs zelf en hoe dit is georganiseerd. Een assessor is dus voor alle studenten de link naar het bestuur.  

De faculteit GW heeft 4 departementen, met elk een bestuur dat bestaat uit een departementshoofd, een onderwijsdirecteur, een onderzoeksdirecteur én de student-assessor. De 4 departementsassessoren vormen weer de brug naar het faculteitsbestuur en de studentassessor van de hele faculteit Geesteswetenschappen, Imke van Dam.

De Faculteitsraad van Geesteswetenschappen (12 personeelsleden en 12 studentleden) vergadert met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit. Op de website van de Faculteitsraad staat meer informatie, bijvoorbeeld over de verkiezingen. Kijk ook eens op de facebookpagina: www.facebook.com/frgwuu.

Studentengeleding faculteitsraad

Trans 10 (room K00.1A), 3512 JK Utrecht
studentengeleding.gw@uu.nl

De Board van onderwijsdirecteuren bestaat uit alle onderwijsdirecteuren, de vice-decanen onderwijs en drie studenten GW. Zij overleggen over onderwijszaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. De studentleden vertegenwoordigen de belangen van alle studenten, geven advies en kunnen zelf dingen op de agenda zetten. Ze werken nauw samen met de faculteitsassessor en de studentgeleding van de faculteitsraad.

Onderwijsdirecteuren

Studentgeleding

 • Rosa van den Bos
 • Emily Nikbakht

De studentleden van de Board vertegenwoordigen de belangen van alle studenten, geven gevraagd advies en kunnen zelf zaken op de agenda zetten. Zij werken nauw samen met de faculteitsassessor en de studentgeleding van de faculteitsraad.

Vice-decanen

De Board of Onderwijsdirecteuren wordt ondersteund door Martine Paulissen.

De Universiteitsraad overlegt met het college van bestuur van de UU over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht.

Nieuws

20 september 2021
De studentassessoren GW voor 2021-2022 stellen zich voor.
18 januari 2021
Heb je altijd al willen meedenken over het beleid en de organisatie van de faculteit? Meld je dan tussen 8 en 18 maart aan voor de faculteitsraad.
RSS