Studeren in het buitenland

Het programma van de Master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij vormt een samenhangend geheel met een duidelijke opbouw, waardoor het niet mogelijk is om een deel van de cursussen in het eerste semester te vervangen door studie in het buitenland. Hetzelfde geldt voor de thesis in het tweede semester.

Een stage in het buitenland is bespreekbaar; dit betekent dan wel dat de stage ofwel in blok 3 ofwel in blok 4 geconcentreerd zal moeten worden. Je dient vooraf goede afspraken te maken over de stagebegeleiding. Natuurlijk gelden daarnaast de voorwaarden die voor alle stages gelden (zie stage).