Stage

De stage in het tweede semester biedt je een mooie kans om te leren wetenschappelijke kennis en inzichten toe te passen in praktijksituaties en om werkervaring op te doen: zo vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat je tijdens de stage een zelfstandige, helder omschreven opdracht op academisch niveau uitvoert rondom een politieke of maatschappelijke kwestie: de opdracht moet te maken hebben met de oorsprong, ontwikkeling en effecten van politieke, economische of sociale instituties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doen van (toegepast) onderzoek, het schrijven van een beleidsnota of advies, of het uitvoeren van een beleidsevaluatie.

Hoe vind je een stageplek? 

Bedenk dat het vinden van een goede stageplek tijd en geld kost; begin dus op tijd met zoeken. Aan het begin van het studiejaar krijg je tips en adviezen voor je zoektocht.
Vanuit de opleiding doen we ons best om te zoeken naar stageplaatsen, maar het aantal beschikbare stageplaatsen via deze weg is beperkt. Bovendien word je er niet zomaar voor geplaatst: er is altijd een selectieprocedure.

Het alternatief is dat je zelf op zoek gaat naar een geschikte stageplaats en die ter goedkeuring voorlegt. Denk aan (semi-)overheidsorganisaties, NGO’s, organisaties voor onderzoek en advies, politieke partijen of grote bedrijven. Op deze manier heb je meer vrijheid om een stageplaats ‘op maat’ te zoeken. Let erop dat de stage altijd een zelfstandige opdracht op academisch niveau omvat die betrekking heeft op een politieke of maatschappelijke kwestie.

De inhoud en en het doel van de stage leg je van tevoren vast in een stagewerkplan. Na goedgekeuring door je stagebegeleider van de opleiding en door de organisatie waar je stage loopt kun je aan de slag. Aan het eind van je stage schrijf je een stageverslag, dat wordt beoordeeld door je stagedocent. Stages bij de master Geschiedenis van politiek en maatschappij worden beoordeeld met voldaan/niet voldaan. De stagedocent maakt bij de beoordeling gebruik van de volgende formulieren:

Meer informatie over het stagewerkplan en de beoordeling van je stage vind je in het stappenplan hieronder.

Practicum in plaats van stage

Een alternatief voor de stage is een practicum: een project waarbij je je samen met een kleine groep medestudenten en onder begeleiding van een van de docenten verdiept in een actueel maatschappelijk of politiek debat en daaraan zelf een bijdrage levert. Welk debat dat is bepaal je zelf, samen met je groep. Je maakt gebruik van verschillende informatiebronnen om alle aspecten in beeld te brengen: je leest en analyseert bijvoorbeeld onderzoeksrapporten en beleidsnota’s, interviewt experts, woont vergaderingen bij of enquêteert belanghebbenden. Binnen de groep verdelen jullie de taken en samen zorg je voor een goede afstemming. Het eindproduct bestaat uit individuele producten van alle groepsleden en een gezamenlijk product. De vorm van dat product bepalen jullie ook zelf: bijvoorbeeld een eigen website, een of meer publicaties of een advies dat jullie presenteren aan een organisatie of een politicus.

Tijdschema

Voor zowel de stage als het practicum staat ca.420 uur, het equivalent van 15 EC. Bij voorkeur besteed je in de maanden februari t/m mei drie dagen per week aan de stage of het practicum; de andere twee dagen per week en de maand juni zijn dan beschikbaar voor de thesis. Maar het is ook mogelijk om de stage in zijn geheel in één blok te concentreren en de thesis in het andere blok.

Waarom een stage? 

Het volgen van een stage is een uitgelezen kans om werkervaring op te doen in het vakgebied van je studie. Daarmee vormt een stage niet alleen een belangrijke schakel tussen je studie en de arbeidsmarkt, maar biedt het je ook de gelegenheid om meer duidelijkheid te krijgen over je eigen kunnen en te ontdekken wat je kennis in de praktijk waard is. Er zijn nog meer voordelen:

Je doet nuttige ervaring op, bijvoorbeeld doordat je een sollicitatieprocedure moet doorlopen of doordat je mee gaat draaien in het werkritme van een bedrijf.
Het staat heel goed op je CV als je al een keer praktijkervaring hebt opgedaan.
Je vergroot de kansen op een baan. Veel studenten gaan uiteindelijk na hun studie werken bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.
Je bouwt aan een nieuw netwerk dat je kunt gebruiken tijdens én na je studie.

Algemeen GW-stappenplan en -formulieren (onderzoeks-)masterstage

De stappen hieronder helpen je voor te bereiden op je stage en tonen alle benodigde formulieren per stap. Lees deze stappen goed door, evenals de facultaire uitgebreide stagehandleiding, waarin belangrijke informatie staat over het vinden van een stage, buitenlandstages, het schrijven van een stagewerkplan, je inschrijving in OSIRIS, stagebegeleiding, het bijhouden van een logboek en het schrijven van het stageverslag en de beoordeling. 

Meer informatie?

Neem bij vragen contact op met de programmacoördinator. Als je vragen hebt over je inschrijving dan kun je terecht bij het Stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen.