Masterscriptie

Thema's

De voorbereiding voor je masterscriptie begint al in de cursus Thema's in de Geschiedenis van Politiek en Maatschappij (blok 2). Je kiest voor een van de thema's die worden aangeboden; deze sluiten allemaal aan bij de kern van het masterprogramma. Je werkt in kleine groepjes van ongeveer 5 studenten, waarin je samen en onder begeleiding van een docent lees de algemene literatuur over het thema leest.

Onderwerp, onderzoeksvraag en opzet

Binnen het thema kies je een onderwerp voor je eigen thesis en formuleer je je onderzoeksvraag. Deze is ingegeven door de debatten in de wetenschappelijke literatuur en bevat in ieder geval een comparatief element. Je ontwikkelt de opzet van je thesis: je stelt een theoretisch kader vast, bepaalt welke methode je gaat gebruiken, selecteert relevante bronnen en besluit hoe je die gaat analyseren. Aan het eind van blok 2 heb je dus een afgerond thesisplan klaar liggen. Ook schrijf je alvast het introducerende hoofdstuk van je thesis.

Thesis schrijven

In blok 3 en 4 doe je je onderzoek en schrijf je verder aan je thesis, waarbij je natuurlijk goed begeleid wordt. Je hebt regelmatig overleg met je thesisbegeleider over je onderzoeksvraag en onderzoeksopzet en over de concept-hoofdstukken die je geschreven hebt. Je hebt regelmatig contact met je medestudenten voor peer review; dat gebeurt in blok 2 al intensief in het themagroepje van de cursus Thema’s in de Geschiedenis van Politiek en Maatschappij. In het tweede semester kom je ook nog een aantal keren met je themagroep bijeen. Daarnaast krijg je feedback van je medestudenten in het ‘Thesis Lab’: een serie bijeenkomsten voor alle studenten die aan hun scriptie werken.

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.