Deeltijd

Deeltijdstudenten volgen dezelfde cursussen als de voltijdstudenten, maar spreiden het programma uit over twee in plaats van één jaar. In het eerste jaar volgen de deeltijders in het eerste semester de cursussen 'Cities, States, and Citizenship', 'Challenges of the Welfare State', een keuzecursus en het lezingenseminar. In het tweede semester lopen ze stage of doen ze een practicum. In het tweede jaar volgen ze in het eerste semester de cursussen 'Toolbox voor Vergelijkend Historisch Onderzoek', 'Thema's in de Geschiedenis van Politiek en Maatschappij' en een tweede keuzecursus. Het programma wordt afgesloten met de thesis in het tweede semester.