INHOUD MINOR

De werkelijkheid waarin wij leven is complex. Er zijn verschillende manieren waarop we die complexiteit kunnen begrijpen. Een belangrijke weg tot dat begrip loopt via de geschiedenis. Kennis van het verleden helpt ons om onze samenleving in perspectief te plaatsen, geeft ons antwoorden op de vraag waarom de wereld is zoals zij is: hoe de politieke situatie van vandaag is ontstaan, wat de achtergronden zijn van de armoede in een groot deel van de wereld en waarom wij denken zoals wij denken.

DOEL

Om tot een beter begrip te komen van de werkelijkheid trekt de historicus lange lijnen. Vandaar dat in de Geschiedenis de ontwikkeling van Oudheid tot Heden aan bod komt. We laten niet alleen zien wat de meest nabij gelegen bredere achtergronden van de moderne wereld zijn, maar grijpen ook terug op de oudere geschiedenis. In blok 1 volg je de cursus Moderne Geschiedenis, waar de nadruk ligt op de belangrijkste ontwikkelingen in de “lange 20e eeuw”. Vervolgens ga je in blok 2 in de cursus Eigentijdse Geschiedenis in op de periode na 1914 en bestudeer je de politieke ontwikkelingen en veranderende machtsrelaties in het westen en de rest van de wereld. In blok 3 heb je de keuze tussen de cursus Introductie in de Oudheid en  Geschiedenis van de Middeleeuwen, waar respectievelijk de geschiedenis en materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten en de Grieks-Romeinse Geschiedenis centraal staat (Oudheid), of de periode van de Late Oudheid tot de 15e eeuw, waarin je je verdiept in de Franken, de komst van het Christendom en processen van verstedelijking in Europa. Ook in blok 4 kun je kiezen tussen twee cursussen. In de cursus Vroegmoderne Tijd ligt de focus op de ontwikkelingen van de 15e tot de late 18e eeuw, waarbij aspecten als staatsvorming, de reformatie  en de verlichting centraal zijn. Wereldgeschiedenis richt zich op niet-Westerse culturen en netwerken en biedt zo een kijk op het verleden die verschilt van onze doorgaans Europese blik.

STUDIEPROGRAMMA

De minor Geschiedenis bestaat uit 4 cursussen (30 EC). De cursussen in blok 1 en 2 zijn verplicht. In blok 3 en 4 kies je 1 van de twee cursussen per blok. 
NB: deze minor is NIET toegankelijk voor studenten van de bacheloropleidingen Geschiedenis en History. 

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er een plaatsingscommissie is.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Cursusplanner.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 3 juni t/m maandag 17 juni om 12:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 3 juni t/m maandag 17 juni om 12:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Minor coördinator