Inhoud minor

Let op: deze minor wordt in collegejaar 2017-2018 niet meer aangeboden. 

De omgang met het verleden is voor elke samenleving, op elk moment in de tijd, een belangrijk instrument van kennisoverdracht en identiteitsvorming. Deze omgang met het verleden is in de moderne multi-etnische samenlevingen in de globaliserende en digitaliserende wereld meer dan ooit aan verandering onderhevig. Identiteitsvorming werd de afgelopen 50 jaar al beïnvloed door dekolonisatie, migratie, Europeanisering en globalisering, maar de digital age intensiveert deze veranderingsprocessen en brengt ze in een hogere versnelling.

In deze minor staan vragen centraal als: hoe verlopen processen van sociaal en collectief herinneren? Hoe functioneert herinnering, en hoe komen identiteiten tot stand in nationale, postkoloniale, multiculturele en globale contexten? Hoe verhouden zich deze processen tot de maatschappelijke omgang met immaterieel en materieel erfgoed? Hoe beïnvloeden de digitale media (social media) herinnering, de omgang met erfgoed en de participatie in public history? Hoe verandert de rol van wetenschappers (historici, cultuurwetenschappers) in deze processen?

Doel

Deze minor over erfgoedbeheer, herinnering en public history in de digitale wereld is vooral nu belangrijk. Veel studenten Geesteswetenschappen komen in een functie terecht waar ze op de een of andere manier met bovengenoemde processen maken krijgen. In de cursussen van deze minor leer je na te denken over relevante vraagstukken op een theoretisch niveau, en doe je ook praktische ervaring op.

Maatschappelijk belang

Veel studenten met belangstelling voor het verleden (Geschiedenis, TCS, Nieuwe Media, Nederlands, Literatuurwetenschap, Religiewetenschap, Filosofie en anderen) willen zich voorbereiden op een master die en/of werk dat valt onder de noemer erfgoed, herinnering en/of public history. Stages bij musea, media, erfgoedinstellingen, uitgeverijen en overheid bieden deze studenten gelegenheid hun theoretische kennis toe te passen in de maatschappelijke praktijk en zich voor te bereiden op toekomstige werkplekken. In de afgelopen jaren is gebleken dat bij dit soort stages steeds vaker digitale en social media een rol spelen.

Studieprogramma

De minor Geschiedenis en herinnering in de digitale wereld bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Blok 1

GE2V14020

Public history digitaal

Niveau 2

7,5 EC

Blok 2

ME2V15007

Digital Media & Memory

Niveau 2

7,5 EC

Blok 3

TL3V14116

Schrijven en blijven

Niveau 3

7,5 EC

Blok 4

TL3V14115

Debating the Past

Niveau 3

7,5 EC

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.