INHOUD MINOR

De werkelijkheid waarin wij leven is complex. Er zijn verschillende manieren waarop we die complexiteit kunnen begrijpen. Een belangrijke weg tot dat begrip loopt via de geschiedenis. Kennis van het verleden helpt ons om onze samenleving in perspectief te plaatsen, geeft ons antwoorden op de vraag waarom de wereld is zoals zij is: hoe de politieke situatie van vandaag is ontstaan, wat de achtergronden zijn van de armoede in een groot deel van de wereld en waarom wij denken zoals wij denken.

DOEL

Om tot een beter begrip te komen van de werkelijkheid trekt de historicus lange lijnen. Vandaar dat in deze opleidingsminor Geschiedenis de ontwikkeling van Oudheid tot Heden aan bod komt. We laten niet alleen zien wat de meest nabij gelegen bredere achtergronden van de moderne wereld zijn (Moderne Geschiedenis en Eigentijdse Geschiedenis), maar zoomen ook in op één van de grootste uitdagingen van onze moderne samenleving: religieus fundamentalisme (Fundamentalisme in de moderne wereld). Vanuit een cultuurhistorisch perspectief plaatst deze cursus de historische uitingen van christelijk en islamitisch fundamentalisme binnen de historische context van modernisering, secularisering en nationale identiteit vanaf de periode van de Verlichting. Tenslotte proberen we de lijnen door de tijd heel ver door te trekken met een thematische benadering in de cursus De Stad. Hierin komen verschillende historische elementen en thema's samen. De stad is door de eeuwen heen een culturele, sociale en economische motor geweest van talloze beschavingen, niet in de laatste plaats van de Europese. Door het complexe weefsel van de stad te bestuderen krijgen we ook weer meer zicht op onze eigen, zeer verstedelijkte wereld. En daarmee zijn we terug bij de geschiedenis als een manier om onze eigen werkelijkheid te begrijpen.

STUDIEPROGRAMMA

De minor Geschiedenis bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).
NB: deze minor is NIET toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Geschiedenis.

Blok 1

GE1V13008
Moderne geschiedenis
Niveau 1
7,5 EC

Blok 2

GE1V12001
Eigentijdse geschiedenis
Niveau 1
7,5 EC

Blok 3

GE2V16002
Fundamentalisme in de moderne wereld
Niveau 2
7,5 EC

Blok 4

GE2V13012
De Stad
Niveau 2
7,5 EC

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Studiepunt Geesteswetenschappen

Drift 10, 3512 BS Utrecht
(030) 253 6285
studiepunt.gw@uu.nl

Voor korte vragen zijn wij ook via WhatsApp bereikbaar op: 06 41084538 (let op: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). Op maandag t/m vrijdag krijg je tussen 9.00u - 17.00u zo snel mogelijk een antwoord.

Vermeld bij correspondentie altijd je studentnummer en opleiding!

Telefoon

11.00 - 12.30 uur (ma t/m vr)
13.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Balie

11.00 - 15.00 uur (ma t/m vr)

Minor coördinator