Doel en inhoud van de minor

Ben je een student Geesteswetenschappen en wil je een stage (niveau 2 of 3) volgen? Vraag je je af hoe je kennis en inzichten uit jouw geesteswetenschappelijke vakgebied (bijvoorbeeld media, talen, geschiedenis, kunst & cultuur, gender, religie en filosofie) kunt vertalen naar een breder publiek? Vraag je je af hoe je je als bachelorstudent in een maatschappelijke organisatie of in een bedrijf kunt opstellen als specialist of als wetenschappelijk onderzoeker? Dan is de stageminor Geesteswetenschappen in de (beroeps)praktijk voor jou geschikt om te volgen.

Cursussen

Deze minor bestaat uit twee cursussen waarin je je verdiept in de maatschappelijke functie van geesteswetenschappelijke kennis. De cursussen ondersteunen je bij de voorbereiding en uitvoering van de stage en bij de reflectie op je ervaringen.

Wanneer je met deze minor de verplichte pakket-eis van 30 EC binnen de profilering wilt invullen, dan raden we je aan om deze minor aan te vullen met een stage van 15 EC of het kiezen van twee cursussen (2x 7,5 EC) in overleg met de minorcoördinator.

Community-based research in the Humanities

In de eerste cursus Community-based research in the Humanities (die zowel in het Engels als in het Nederlands wordt aangeboden) leer je:

  • geesteswetenschappelijk onderzoek in samenspraak met maatschappelijke partners vormgeven;
  • verschillen tussen opdrachtonderzoek, community-based-research en actie-onderzoek kennen;
  • contacten leggen met maatschappelijke partners;
  • een projectplan maken; 
  • onderzoeksuitkomsten vertalen naar teksten of audiovisuele producten die toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Theorie en praktijk van de geesteswetenschappen

In de tweede cursus Theorie en praktijk van de geesteswetenschappen verdiep je je in filosofische en kritische teksten over de sociale functie van de wetenschap en van de geesteswetenschappen in het bijzonder. In deze cursus leer je:

  • communiceren naar buitenstaanders over de maatschappelijke betekenis van je eigen discipline of specialisme op basis van je (stage-)ervaringen en de hulp van teksten;
  • uitleggen over welke kennis, inzichten en vaardigheden jij beschikt; 
  • reflecteren op je stage-ervaringen en gefundeerd na te denken over een vervolg op je bacheloropleiding: een éénjarige master, een onderzoeksmaster of eerst werken als young professional. 

Begeleiding

Als student zoek je zelf een stageplaats. Begeleiding bij het zoeken van een stageplaats is mogelijk in de cursus Community-based research in the Humanities en je kunt ook een beroep doen op de stagecoördinatoren van Geesteswetenschappen. In overleg met de minorcoördinator beslis je in welke volgorde je de twee cursussen volgt en welke cursus(sen) je vóór, na of tijdens je stage volgt.

Aansluiting bachelors

De stageminor Geesteswetenschappen in de (beroeps)praktijk staat alleen open voor studenten die een GW bacheloropleiding doen en voor studenten LAS die een TCS-hoofdrichting volgen. De minor kan niet gevolgd worden door TCS-studenten. 

Studieprogramma

De stageminor Geesteswetenschappen in de (beroeps)praktijk bestaat uit twee cursussen (15 EC).

Minorcoördinator

Voor al jouw vragen kun je terecht bij prof dr Berteke Waaldijk

 

Ingangseisen

De stageminor Geesteswetenschappen in de (beroeps)praktijk staat alleen open voor studenten die een GW bacheloropleiding doen en voor studenten LAS die een TCS-hoofdrichting volgen. Voor TCS en LAS studenten kan de minor binnen een TCS-hoofdrichting fungeren als stage-plus-pakket.

Voor de curssen die deel uitmaken van deze stageminor gelden bepaalde ingangseisen. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijving in de Cursusplanner

 

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.