Let op: sommige cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. Zie voor meer informatie 'Aanmelding en inschrijven' hieronder.

Doel

De minor Game Studies is bedoeld voor studenten met een brede belangstelling voor het bestuderen van spel en spelen in de hedendaagse cultuur. De minor is daarmee zowel geschikt voor studenten die hun kennis over het fenomeen games willen verdiepen als voor studenten die spel en spelen vanuit een bredere context willen begrijpen en benaderen vanuit verschillende perspectieven (zoals onder andere media-analytisch, kunsthistorisch, filosofisch, communicatiewetenschappelijk).

In deze minor volg je 2 Nederlandstalige en 2 Engelstalige cursussen. 

Inhoud

De cursussen binnen deze minor bieden een verdiepend en samenhangend overzicht van spel en spelen als cultureel fenomeen dat, vooral via computergames en gamification, momenteel een grote populariteit geniet en in veel opzichten een centrale plaats inneemt in de hedendaagse mediacultuur. Speciale aandacht gaat uit naar hoe in de afgelopen jaren games in Nederland een belangrijk onderdeel zijn gaan vormen van de creatieve industrie.

Binnen de minor kun je verschillende aspecten van het vakgebied Game studies bestuderen, zoals

  • hedendaagse games en gamecultuur
  • digitale media
  • film en televisie als onderdeel van een speelse mediacultuur
  • de persuasieve communicatieve kracht van serious games en gamification
  • het belang van apps en games binnen mobiele en sociale media.

In aanvulling op de curriculaire cursussen kun je praktisch werken met games via activiteiten zoals het Utrechtse Game Lab en workshops over geluid in games. Voor een overzicht van dergelijke lopende extra-curriculaire activiteiten of om te bespreken hoe praktijkgerichte opdrachten in je minorcursussen kunnen worden opgenomen, kun je contact opnemen via email met minorcoördinator Stefan Werning

Voorbereiding master

De minor Game Studies is een goede voorbereiding op de masters New Media and Digital Culture en Media, Art and Performance Studies. De minor maakt onderdeel uit van het universitaire focusgebied Game research.

Minorcoördinator

Stefan Werning

Studieprogramma

De minor Game Studies bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen. Sommmige cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. 

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner.

NB: deze minor is niet toegankelijk voor:

  • studenten van de bachelor Media en cultuur met verdiepingspakket Nieuwe Media en Digitale Cultuur
  • studenten van de bachelor Communicatie- en informatiewetenschap met verdiepingspakket Digitale Communicatie
  • studenten van de bachelor Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences met hoofdrichting Nieuwe Media en Digitale Cultuur

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 3 juni t/m maandag 17 juni om 12:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.