Let op: sommige cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. Zie voor meer informatie 'Aanmelding en inschrijven' hieronder.

Doel

De minor Game Studies is bedoeld voor studenten met een brede belangstelling voor het bestuderen van spel en spelen in de hedendaagse cultuur. De minor is daarmee zowel geschikt voor studenten die hun kennis over het fenomeen games willen verdiepen als voor studenten die spel en spelen vanuit een bredere context willen begrijpen en benaderen vanuit verschillende perspectieven (zoals onder andere media-analytisch, artistiek, filosofisch, communicatiewetenschappelijk).

Inhoud

De cursussen binnen deze minor bieden studenten een verdiepend en samenhangend overzicht van spel en spelen als cultureel fenomeen dat, vooral via computergames en gamification, een steeds grotere populariteit geniet en in veel opzichten een centrale plaats inneemt in de hedendaagse mediacultuur. Speciale aandacht gaat uit naar methoden waarmee games kunnen worden bestudeerd vanuit een media- en cultuurperspectief, zoals affordance analysis, procedurele retoriek, creative practice research of kritische discoursanalyse..

Binnen de minor kunnen studenten verschillende aspecten van het vakgebied Game Studies bestuderen, zoals hedendaagse games en gamecultuur; de rol van games in de samenleving, b.v. in het kader van de zogenaamde Green Media of Ecomedia; de persuasieve communicatieve kracht van serious games en gamification; de rol van games en andere digitale technologieën bij de constructie van individuele en collectieve identiteit. In aanvulling op de curriculaire cursussen kunnen studenten praktisch werken met games via activiteiten zoals het Utrechtse Game Lab en thematische workshops. Voor een overzicht van dergelijke lopende extra-curriculaire activiteiten of om te bespreken hoe praktijkgerichte opdrachten in je minorcursussen kunnen worden opgenomen, kan je contact opnemen via email met Stefan Werning, minorcoördinator.

Voorbereiding master

De minor Game Studies is een goede voorbereiding op de masters New Media and Digital Culture en Media, Art and Performance Studies. De minor maakt onderdeel uit van het universitaire focusgebied Game research, waarin game-onderzoek uit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en computerwetenschappen wordt gecombineerd.

Minorcoördinator

Stefan Werning

Studieprogramma

De minor Game Studies bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Studenten die voor collegejaar 2021 begonnen zijn aan de minor en de cursus CI3V14103 Speelse communicatie nog niet hebben behaald volgen in 2021 de cursus ME3V21006 Serious Games en Gamification.
Studenten die voor collegejaar 2021 begonnen zijn met de minor en de cursus CI3V14104 Mobiele communicatie nog niet hebben behaald volgen in 2021 de cursus CI3V14404 Digitale identiteit. 

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen. Sommmige cursussen van deze minor hebben voorrangsregels en de inschrijfperiode is korter. 

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

NB: deze minor is niet toegankelijk voor:
1.  studenten van de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschap met verdiepingspakket Digitale Communicatie;
2.  studenten van de bachelor Media en cultuur met verdiepingspakket Nieuwe Media en Digitale Cultuur;
3.  studenten van de bachelor Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences met hoofdrichting Nieuwe Media en Digitale Cultuur.

Studenten van de bachelor Communicatie- en informatiewetenschap met verdiepingspakket Cultuur, communicatie en diversiteit hebben 7.5 EC overlap. De student volgt daarvoor een andere profileringscursus (vrije keuze) in de plaats.

 

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.