Doel

De minor Game Studies is bedoeld voor studenten met een brede belangstelling voor het bestuderen van spel en spelen in de hedendaagse cultuur. De minor is daarmee zowel geschikt voor studenten die hun kennis over het fenomeen games willen verdiepen als voor studenten die spel en spelen vanuit een bredere context willen begrijpen en benaderen; niet alleen vanuit een media-analytisch, kunsthistorisch, filosofisch, communicatiewetenschappelijk, maar ook, via strategische samenwerkingsverbanden, vanuit een bèta- of sociaalwetenschappelijk perspectief.

Inhoud

De cursussen binnen deze minor bieden studenten een verdiepend en samenhangend overzicht van spel en spelen als cultureel fenomeen dat, vooral via computergames en gamification, momenteel een grote populariteit geniet en in veel opzichten een centrale plaats inneemt in de hedendaagse mediacultuur. Speciale aandacht gaat uit naar hoe in de afgelopen jaren games in Nederland een belangrijk onderdeel zijn gaan vormen van de creatieve industrie.

Binnen de minor kunnen studenten verschillende aspecten van het vakgebied Game studies bestuderen, zoals hedendaagse games en gamecultuur; digitale media, film en televisie als onderdeel van een speelse mediacultuur; de persuasieve communicatieve kracht van serious games en gamification; het belang van apps en games binnen mobiele en sociale media. In aanvulling op de curriculaire cursussen kunnen studenten praktisch werken met games via activiteiten zoals de Utrechtse Game Lab en workshops over geluid in games.

Voorbereiding master

De minor Game Studies is een goede voorbereiding op het masterprogramma New Media and Digital Culture. De minor maakt onderdeel uit van het universitaire focusgebied Game Research.

Minorcoördinator

Stefan Werning

Studieprogramma

De minor Game Studies bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Voor de cursussen die deel uitmaken van deze minor kunnen bepaalde ingangseisen gelden. Raadpleeg hiervoor de cursusbeschrijvingen in de Universitaire Onderwijscatalogus.

NB: deze minor is niet toegankelijk voor studenten:
-       studenten van de bachelor Media en cultuur met verdiepingspakket Nieuwe Media en Digitale
        Cultuur
-       studenten van de bachelor Communicatie- en informatiewetenschap met verdiepingspakket
        Digitale Communicatie
-       studenten van de bachelor Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences met hoofdrichting 
        Nieuwe Media en Digitale Cultuur

 

 

Aanmelden en inschrijven

Op welke manier je je voor de minor kunt inschrijven hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor een minor en bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor de minor zowel als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten hier ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een bewijs van inschrijving van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met plaatsing

Als je je wilt inschrijven voor een cursus waarvoor een plaatsingscommissie is ingesteld, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven gedurende de eerste week (maandag 29 oktober t/m maandag 5 november 16:00 uur) van de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Cursussen met plaatsing blok 3 en 4 2018-2019.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.