Studieprogramma

Vanaf 1 september 2022 heet dit programma Film and Television Cultures en wordt het volledig Engelstalig. Op de pagina van de nieuwe master staat informatie over het studieprogramma van volgend jaar. Je kunt nog tot en met 31 augustus 2022 afstuderen onder de oude naam van het programma. 

Het masterprogramma Film- en televisiewetenschap maakt deel uit van de masteropleiding Mediastudies en heeft een studielast van 60 EC. In de StudeerWijzer staat handige informatie die je tijdens je studie nodig hebt.

Studieopbouw

  • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste collegejaar kiest!
  • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie hieronder:

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Een wijziging maken

In je SVO zie je of alle behaalde resultaten goed zijn geregistreerd en onder het juiste kopje staan. Staan er resultaten onder ‘Overig’ die je wilt laten meetellen binnen je studieprogramma of heb je andere wijzigingen? Volg dan de stappen:
 

  • Ga naar Osiris Student > Zaken > Mijn zaken > Start een nieuwe zaak met het plusje rechtsonder.
  • Een nieuw venster opent. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.
  • Kies Verzoek examencommissie > Goedkeuring cursussen binnen de UU of SVO wijziging.