Studieprogramma

Vanaf 1 september 2022 heet dit programma Film and Television Cultures en wordt het volledig Engelstalig. Op de pagina van de nieuwe master staat informatie over het studieprogramma van volgend jaar. Je kunt nog tot en met 31 augustus 2022 afstuderen onder de oude naam van het programma. 

Het masterprogramma Film- en televisiewetenschap maakt deel uit van de masteropleiding Mediastudies en heeft een studielast van 60 EC. In de StudeerWijzer staat handige informatie die je tijdens je studie nodig hebt.

Studieopbouw

  • Ga naar de Cursusplanner voor een overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen. Let op dat je het juiste collegejaar kiest!
  • Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie hieronder:

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om de kunnen afstuderen.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’.