Inschrijven

In- en uitschrijving

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs op de Universiteit Utrecht moet je je per semester inschrijven voor cursussen. Voor blok 1 en 2 word je automatisch ingeschreven, voor blok 3 en 4 moet je je zelf inschrijven via Osiris. Ook moet je je ieder jaar weer opnieuw inschrijven voor je opleiding. 

Kijk voordat je je inschrijft voor een cursus of je voldoet aan de ingangseisen. Houd ook rekening met de inschrijfperiodes van andere faculteiten.

Inschrijven voor cursussen

Je schrijft je in voor cursussen via OSIRIS. Ieder blok heeft een vaste inschrijfperiode en enkele wijzigingsdagen waarop je je kunt inschrijven voor cursussen waarvoor nog plaats is.

Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots staan in de onderwijscatalogus en de cursusplanner.

 • Het onderwijsrooster voor semester 1 wordt medio augustus gepubliceerd.
 • Het onderwijsrooster voor semester 2 wordt medio januari gepubliceerd.

Timeslots

Een cursus valt in 1 of 2 timeslots (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan). Je volgt je verplichte cursussen in verschillende timeslots.

Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. CD), dan valt de cursus in twee timeslots. Zorg dan dat je andere cursussen in de andere slots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van een timeslot worden gebruikt voor onderwijs. In het inschrijfscherm van OSIRIS Student zie je in welk timeslot een cursus wordt aangeboden.

Let op: het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing. Als je je inschrijft voor cursussen in hetzelfde timeslot is de opleiding niet verantwoordelijk voor overlap in onderwijs en/of toetsing.

Inschrijfperiodes 2019-2020
Blok 1 en 2 (Semester I)

3 t/m 30 juni 2019

Blok 3 en 4 (Semester II)

28 oktober t/m 24 november 2019

Wijzigingsdagen 2019-2020

Kort voor aanvang van ieder blok zijn er wijzigingsdagen. Tijdens deze dagen kun je je vanaf 09:00 uur ’s ochtends inschrijven voor cursussen waar nog plaats is. Zorg dat je op tijd bent, want bij veel cursussen is er maar een beperkt aantal plaatsen. Een week van tevoren publiceren wij op deze pagina een lijst met cursussen die nog open gaan voor inschrijving. De lijst voor de Wijzigingsdagen van blok 1 vind je HIER.

Blok 1

19 en 20 augustus 2019

Blok 2

21 en 22 oktober 2019

Blok 3

20 en 21 januari 2020

Blok 4

30 en 31 maart 2020

Cursussen met voorrangsregels

Omdat er voor veel cursussen maar beperkt plaats is, gelden er voor deze cursussen voorrangsregels. Voor bepaalde groepen studenten is een plaats gegarandeerd mits zij zich op tijd inschrijven. Als er nog plaatsen over zijn, wordt er geloot onder de overige studenten die zich hebben ingeschreven.

Inschrijving voor cursussen met voorrangsregels

Je kunt je voor de cursussen met voorrangsregels alleen in de eerste twee weken van de cursusinschrijving inschrijven, tot uiterlijk maandag 17 juni om 12:00 uur. Het tijdstip van inschrijving heeft geen invloed op de plaatsing - het maakt dus niet uit wanneer je je inschrijft, als het maar vóór 17 juni om 12:00 uur is.

Bericht plaatsing

Je krijgt uiterlijk vrijdag 21 juni via je Solis-mail bericht over de plaatsing. Daarna kun je je nog tot zondagavond 30 juni middernacht inschrijven voor een andere cursus.

Welke cursussen hebben voorrangsregels?

Uitschrijven voor cursussen

Heb je je ingeschreven voor een cursus die je bij nader inzien toch niet wilt volgen? Schrijf je dan zo snel mogelijk uit, zodat er een plaats vrijkomt voor een medestudent.

Uitschrijven doe je via OSIRIS. Dit kan tot en met de eerste week van het blok waarin de cursus gegeven wordt, daarna is het niet meer mogelijk en verschijnt er een ‘ND’ (niet deelgenomen) in je dossier.

Tijdpad cursusinschrijving blok 1 en 2 2019-2020
Maandag 3 juni 00:00 uur

start cursusinschrijving voor alle cursussen

Maandag 17 juni 12:00 uur

sluiting cursusinschrijving voor cursussen met voorrangsregels

Vrijdag 21 juni

bericht over plaatsing in cursussen met voorrangsregels via je Solis-mail

Zondag 30 juni 23:59 uur

einde cursusinschrijving

 • Werkvormen
  Vink alle werkvormen aan.
 • Groepsvoorkeur
  Geef je groepsvoorkeur op (deze kan helaas niet altijd gehonoreerd worden).
 • Ingangseisen
  Kijk of je voldoet aan de ingangseisen. Als je niet voldoet, kun je niet meedoen en moet je tot de wijzigingsdagen wachten om je voor een andere cursus in te kunnen schrijven.
 • Timeslots
  Kijk voordat je je inschrijft in welke timeslots (zie Roosters) de cursussen worden aangeboden om te voorkomen dat cursussen elkaar overlappen.
 • Inschrijfperiodes andere faculteiten
  Houd ook rekening met de inschrijfperiodes van andere faculteiten.

Via je studentenmail krijg je nadere informatie over de cursusinschrijving.

Academische jaarkalender

 • Onderwijsvrije week: geen onderwijs, toetsen en herkansingen geroosterd.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.
 • Reflectieweek: geen onderwijs en toetsen geroosterd.
  Studenten en docenten zijn beschikbaar voor herkansingen, reflectie, feedback, tutoraat en voorlichtingsactiviteiten.
 • Kerstreces: geen onderwijs, toetsen en herkansingen.
  Studenten hoeven niet beschikbaar te zijn voor onderwijs- en studieactiviteiten.
 • Zomerreces: geen onderwijs en toetsen geroosterd.
  In overleg met de docent kunnen er groeps-/individuele afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het inleveren van een opdracht, herkansingen of feedbackmomenten.

Voor cursussen/onderwijsactiviteiten die (mede) verzorgd worden door andere faculteiten dan Geesteswetenschappen kunnen afwijkende richtlijnen gelden en mag er afgeweken worden van dit jaarrooster. Voor de mensen die vooruit willen plannen is er ook een meerjarenoverzicht van de verdeling van semesters en blokken en de collegevrije kerstperiode. Aan de informatie in deze jaarkalender kunnen geen rechten worden ontleend. 

Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen
Academische jaarkalender Faculteit Geesteswetenschappen

Roosters

Je persoonlijke rooster staat in MyTimetable. Voor het zorgvuldig plannen van je studie kun je de CursusPlanner gebruiken. 

Timeslotmodel

Timeslots

Om te voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip vallen, moet je je cursussen in verschillende timeslots inplannen. Met timeslots kun je zelf een studeerbaar rooster samenstellen. Hiernaast staat hoe de week in timeslots is verdeeld.

Hoe gebruik je timeslots bij het inschrijven voor cursussen?

 • Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots staat in de cursusbeschrijvingen in OSIRIS.
 • Een cursus valt in één of twee timeslots. Je kiest cursussen in verschillende timeslots. Bijvoorbeeld één cursus in timeslot A en één in timeslot B.
 • Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. C/D) dan valt het vak in beide timeslots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere timeslots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot zullen worden gebruikt voor onderwijs.
 • In het cursusinschrijfscherm in OSIRIS zie je nogmaals in welk timeslot het vak wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).
 • Het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing, doe dit dus niet.
Tentamentimeslotmodel

Het tentamentimeslotmodel

Als een toets buiten het reguliere collegerooster wordt geroosterd, kan deze volgens het tentamentimeslotmodel worden ingepland. De tijden zijn afwijkend van de collegetijden.

Uitschrijven bij je opleiding

Als je je wilt uitschrijven voor je opleiding, doe je dit door bij Studielink een ‘Verzoek tot uitschrijving’  in te dienen (onder ‘Mijn opleidingen’ > selecteer de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven > 'Verzoek tot uitschrijving'). Studielink stuurt je vervolgens een ontvangstbevestiging. Voordat je dit doet, is het handig om even goed te lezen waar je allemaal rekening mee moet houden.

Herinschrijven voor je opleiding

Je moet je elk jaar via Studielink opnieuw inschrijven voor je opleiding. Dit kan vanaf 1 juni t/m uiterlijk 31 augustus. Voor het indienen van je herinschrijfverzoek heb je een DigiD nodig. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is, aangezien beslissingen over je inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Je kunt je inschrijving nog annuleren tot aan het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).

Lees meer over herinschrijving