Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 52,5 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend). Je kunt de profileringsruimte gebruiken om je te verdiepen in een ander vakgebied, of ter voorbereiding op het masterprogramma dat je wilt gaan volgen. 

Je profileringsruimte bestaat uit:

 • een profileringspakket van 30 EC waarin je het volgende kunt kiezen:
  • een minor
  • een tweede verdiepingspakket van je eigen opleiding. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.
  • een verblijf in het buitenland. Hiervoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie.
 • vrije keuze van 22,5 EC, bijvoorbeeld:

Minor vervangen door een verblijf in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, dan kan dit met goedkeuring van de examencommissie. Indien hiervoor geen goedkeuring wordt gegeven, dan kun je cursussen in het buitenland opnemen in het vrije keuze-onderdeel van je studieprogramma.

Interessante minoren

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

 • cursussen binnen je major (bijvoorbeeld uit een ander verdiepingspakket)
 • cursussen buiten je major:
 • een oriëntatiecursus voor een educatief programma (waarmee je uiteindelijk het onderwijs in kunt)
 • cursussen van een andere onderwijsinstelling:
  Let op! Andere onderwijsinstellingen hebben soms andere inschrijf- en onderwijsperiodes. Voor cursussen (of een minor) buiten de UU moet je van tevoren altijd goedkeuring vragen aan de examencommissie.
 • cursussen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot een master.
  Informeer op tijd naar de ingangseisen van het masterprogramma dat je wilt gaan doen, zodat je voldoet aan de toelatingseisen (bijvoorbeeld een bepaalde minor of losse cursussen).

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school-)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.

 • Taalverwerving Frans 1 
 • Taalverwerving Frans 2
 • Littérature avant 1700 (voor studenten met literaire profielen)
 • Littérature après 1700 (idem)