Studenten die vóór studiejaar 2017-2018 zijn begonnen met hun studie, kunnen in de overgangsregelingen van de OER Franse taal en cultuur kijken welke cursussen ze moeten volgen.

Basispakketten

Aan het begin van je opleiding volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Franse taal en cultuur.

 • Blok 1, niveau 1
  • FR1V13001 - Fra-Taalverwerving Frans 1 (TV1)
  • FR1V13003 - Fra-Linguistique française A (TK1)
 • Blok 2, niveau 1
  • FR1V13004 - Fra-La France contemporaine (LC1)
 • Blok 3, niveau 2
  • FR2V15001 - Fra-Littérature et pensée de 1700 à nos jours (LC2)*

* Deze cursus is niet meer in aanbod in 2018-2019, óf heeft een nieuwe titel of blok gekregen. In de overgangsregelingen in de OER kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

 • Blok 3, niveau 1
  • FR1V13002 - Fra-Taalverwerving Frans 2 (TV2) NB: deze cursus wordt in 2018-2019 in blok 2 aangeboden.
 • Blok 4, niveau 2
  • FR2V13001 - Fra-Taalverwerving Frans 3 (TV3)
  • FR2V13002 - Fra-Linguistique française B (TK2) NB: deze cursus wordt in 2018-2019 in blok 3 aangeboden.
 • Blok 1 (jaar 2), niveau 2 
  • FR3V14002 - Fra-Littérature et pensée du Moyen Âge à 1700 (LC3)*

* Deze cursus is niet meer in aanbod in 2018-2019, óf heeft een nieuwe titel gekregen. In de overgangsregelingen in het OER kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een onderzoeksrichting die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar. Daarnaast kun je in je vrije ruimte van je profileringsruimte cursussen uit een ander verdiepingspakket volgen.

Voorwaarden verdiepingspakket

 • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
 • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.

Inschrijfprocedure verdiepingspakket

Voor het verdiepingspakket schrijf je je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het door jouw gekozen pakket. Inschrijven kan via Osiris Student. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Het pakket Perspectives (inter)culturelles et littéraires biedt cursussen aan die de Franse cultuur en literatuur in een brede historische en culturele context behandelen. De studenten verdiepen hun kennis van de Franse samenleving en economie ('Economie et Société en France') en begrijpen de rol van Frankrijk in de wereld, aan de hand van de begrippen 'francofonie' en 'globalisering' ('La France et la francophonie face à la mondialisation'), of van de wijze waarop auteurs een brug tussen culturen kunnen slaan ('L'écrivain médiateur'). Daarnaast verdiepen zij zich in de Franse literatuur in een cursus rond reizen en ontdekkingen ('L'invitation au voyage'), ofwel rond vrouwelijke literaire figuren ('Figures féminines de la littérature'). Ten slotte krijgen studenten een inleiding in de communicatietheorie op basis van principes uit de sociolinguïstiek en de pragmatiek. De thema’s meertaligheid en identiteit worden gerelateerd aan interculturele communicatie, met speciale aandacht voor theorieën over het Frans (cursus 'Langues, cultures et communication').

 • Alle cursussen van dit pakket zijn op niveau 3; de veronderstelde kennis is opgedaan in de cursussen van de basispakketten.
 • Dit pakket bereidt vooral voor op de masterprogramma’s ICC, Communicatie & Educatie, LCK, Middeleeuwen en Renaissance studies (Ma en RMa).

 

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  • FR3V14101 - Fra-Economie et société en France (LC4)*
 • Blok 2, niveau 3
  • 2018-2019: FR3V14102 -Invitation au voyage (LC5)*
  • 2019-2020: FR3V15102 - Figures féminines de la littérature (LC5)*
 • Blok 3, niveau 3
  • 2018-2019: FR3V14103 -La France et la francophonie face à la mondialisation (LC6)*
  • 2019-2020: FR3V15103 - L’écrivain médiateur (LC6)*
 • Blok 4, niveau 3
  • FR3V14104 - Fra-Langues, cultures et communication (TK3)

*Let op: Dit verdiepingspakket heeft een nieuwe titel gekregen, de cursussen hebben daarom in de OER nieuwe LC-codes gekregen. Houdt voor cursusinschrijving de cursuscodes aan (dus bijvoorbeeld FR3V14101)bij het inschrijven. 

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Het pakket begint met een cursus waarin de student zich verdiept in literair(-historisch) onderzoek ('La littérature arthurienne et son héritage' of 'Lire, écrire, interpréter, traduire'). Aansluitend bestudeert de student alle vormen van taalverwerving ('Acquisition du français et bilinguisme') of de didactiek van het talenonderwijs specifiek voor het Frans ('Apprentissage et enseignement du français langue étrangère et seconde'). De beide varianten van de cursus ‘Variatie in betekenis’gaan over de manier waarop talen verschillen in het overbrengen van betekenis. Ten slotte volgt de student een cursus vertalen uit en naar het Frans, met veel aandacht voor grammatica, tekststructuur en stijl ('Vertalen Frans' I en II).

 • Alle cursussen van dit pakket zijn op niveau 3; de veronderstelde kennis is opgedaan in de cursussen van de basispakketten.
 • Dit pakket bereidt met name voor op de masterprogramma’s TMM, Communicatie & Educatie, Vertalen, en de research masters Linguistics en Literair Vertalen.

 

Cursusoverzicht

 • Blok 1, niveau 3
  • 2018-2019: FR3V14204 -Littérature arthurienne et son héritage (LC7)*
  • 2019-2020: FR3V15204 - Lire, écrire, interpréter, traduire (LC7)*
 • Blok 2, niveau 3
  • 2018-2019: FR3V14202 -Acquisition du français et bilinguisme (TK4)
  • 2019-2020: FR3V15202 - Apprentissage et enseignement du français langue étrangère et seconde (TK4)
 • Blok 3, niveau 3
  • FR3V14201 - Pratique de la Traduction A**
  • FR3V15201 - Pratique de la Traduction B**
 • Blok 4, niveau 3
  • 2018-2019: FR3V14203 - Variatie in betekenis A: Tijd in taal (TK5)*
  • 2019-2020: FR3V15203 - Variatie in betekenis B: Hoe talen verwijzen (TK5)*

* Let op: Dit verdiepingspakket heeft een nieuwe titel gekregen, de cursussen hebben daarom in de OER nieuwe LC-codes gekregen. Houdt voor cursusinschrijving de cursuscodes aan (dus bijvoorbeeld FR3V14101)bij het inschrijven. 

* *Deze cursus is niet meer in aanbod in 2018-2019, óf heeft een nieuwe titel gekregen. In de overgangsregelingen in de OER kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Academische contextcursussen

Academische contextcursussen leren je media en cultuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Je volgt cursussen binnen het domein van de opleiding.

(De verplichting van het volgen van een contextcursus buiten het domein is per 2017-2018 komen te vervallen.)

De bachelor Franse taal en cultuur valt onder het domein Talen, Literatuur en Communicatie. Je kiest binnen dit domein:

 • één cursus (7,5 EC) op niveau 1 binnen dit domein.
 • één cursus (7,5 EC) op niveau 3 binnen dit domein.

Domein Talen, Literatuur en Communicatie (7,5 EC op niveau 1)

 • Blok 1
  • TL1V13002 - Tlc-De kracht van literatuur*
  • TL1V13001 - Tlc-Van Taal naar Talen*

Domein Talen, Literatuur en Communicatie (7,5 EC op niveau 3)

 • Blok 3
  • TL3V14002 - Tlc-Methoden van Hypothese-toetsend Onderzoek*
  • TL3V14001 - Tlc-Methoden van onderzoek naar interculturele communicatie
  • TL3V14004 - Tlc-Literary Toolbox
  • TL3V14003 - Tlc-Vertalen en vertaalwetenschap

* Deze cursus is niet meer in aanbod in 2017-2018, óf heeft een nieuwe titel gekregen. In de overgangsregelingen in het OER kun je terugvinden welke cursus je ter vervanging kan volgen.

De verplichting van het volgen van een contextcursus buiten domein is per 2017-2018 komen te vervallen.