Basispakketten

In het eerste jaar van je opleiding volg je twee verplichte basispakketten van elk 30 EC. In deze basispakketten oriënteer je je op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Franse taal en cultuur.

 • Blok 1
  • FR1V13001 - Fra-Taalverwerving Frans 1 (TV1)
  • FR1V13003 - Fra-Linguistique française A (TK1)
 • Blok 2
  • FR1V13002 - Fra-Taalverwerving Frans 2 (TV2)
  • FR1V13004 - Fra-La France contemporaine (LC1)

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

 • Blok 3
  • FR2V13002 - Fra-Linguistique française B (TK2)
  • FR2V17001 - Fra-La littérature et l'invention de la liberté (LC2)
 • Blok 4, niveau 2
  • FR2V13001 - Fra-Taalverwerving Frans 3 (TV3)
  • FR2V17002 - Fra-Invention du livre, naissance de l'auteur (LC3)

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Verdiepingspakketten

Aan het einde van het eerste jaar kies je een verdiepingspakket. Dit is een specialistische selectie van vier samenhangende cursussen binnen een deelgebied van het vakgebied Franse taal en cultuur die een voorbereiding zijn op je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft). Je volgt de cursussen uit je verdiepingspakket in het tweede jaar. Daarnaast kun je in je vrije ruimte van je profileringsruimte cursussen uit een ander verdiepingspakket volgen.

 • Je moet één verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
 • Sommige cursussen alterneren. Dat betekent dat ze één keer in de twee jaar aangeboden worden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.

Als eerstejaarsstudent schrijf je je tijdens de cursusinschrijvingsperiode blok 1 en 2 (in juni) in voor de eerste twee cursussen van het door jou gekozen verdiepingspakket. Voor de verdiepingspakketcursussen in blok 3 en 4 is de cursusinschrijving in november. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Het pakket Langue et culture biedt cursussen aan die de Franse cultuur en literatuur in een brede historische en culturele context behandelen. De studenten verdiepen hun kennis van de Franse samenleving en economie ('Economie et Société en France') en begrijpen de rol van Frankrijk in de wereld, aan de hand van de begrippen 'francofonie' en 'globalisering' ('La France et la francophonie face à la mondialisation'), of van de wijze waarop auteurs een brug tussen culturen kunnen slaan ('L'écrivain médiateur'). Daarnaast verdiepen zij zich in de Franse literatuur in een cursus rond reizen en ontdekkingen ('L'invitation au voyage'), ofwel rond vrouwelijke literaire figuren ('Figures féminines de la littérature'). Ten slotte krijgen studenten een inleiding in de communicatietheorie op basis van principes uit de sociolinguïstiek en de pragmatiek. De thema’s meertaligheid en identiteit worden gerelateerd aan interculturele communicatie, met speciale aandacht voor theorieën over het Frans (cursus 'Langues, cultures et communication').

 • Alle cursussen van dit pakket zijn op niveau 3; de veronderstelde voorkennis is opgedaan in de cursussen van de basispakketten.
 • Dit pakket bereidt vooral voor op de masterprogramma’s Interculturele Communicatie, Communicatie & Educatie, Literatuur Vandaag/Literature Today en de Research Masters Ancient, Medieval and Renaissance Studies en  Comparative Literary Studies.

Cursusoverzicht

 • Blok 1: FR3V14101 - Fra-Economie et société en France (LCU1)
 • Blok 2: 
  • 2018-2019: FR3V14102 - Invitation au voyage (LCU2)
  • 2019-2020: FR3V15102 - Figures féminines de la littérature (LCU2)
 • Blok 3:
  • 2018-2019: FR3V14103 - La France et la francophonie face à la mondialisation (LCU3)
  • 2019-2020: FR3V15103 - L’écrivain médiateur (LCU3)
 • Blok 4: FR3V14104 - Fra-Langues, cultures et communication (LCU4)

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Het pakket Langue et contexte begint met een cursus waarin de student zich verdiept in literair(-historisch) onderzoek ('La littérature arthurienne et son héritage' of 'Lire, écrire, interpréter, traduire'). Aansluitend bestudeert de student alle vormen van taalverwerving ('Acquisition du français et bilinguisme') of de didactiek van het talenonderwijs specifiek voor het Frans ('Apprentissage et enseignement du français langue étrangère et seconde'). De beide varianten van de cursus ‘Variatie in betekenis’gaan over de manier waarop talen verschillen in het overbrengen van betekenis. Ten slotte volgt de student een cursus vertalen uit en naar het Frans, met veel aandacht voor grammatica, tekststructuur en stijl (Pratique de la traduction).

 • Alle cursussen van dit pakket zijn op niveau 3; de veronderstelde voorkennis is opgedaan in de cursussen van de basispakketten.
 • Dit pakket bereidt met name voor op de masterprogramma’s Meertaligheid en Taalverwerving, Communicatie & Educatie, Vertalen, en de research master Linguistics.

 

Cursusoverzicht

 • Blok 1:
  • 2018-2019: FR3V14204 - Littérature arthurienne et son héritage (LCO1)
  • 2019-2020: FR3V15204 - Lire, écrire, interpréter, traduire (LCO1)
 • Blok 2, niveau 3
  • 2018-2019: FR3V14202 - Acquisition du français et bilinguisme (LCO2)
  • 2019-2020: FR3V15202 - Apprentissage et enseignement du français langue étrangère et seconde (LCO2)
 • Blok 3: FR3V17001 - Pratique de la Traduction (LCO3)
 • Blok 4:
  • 2018-2019: FR3V14203 - Variatie in betekenis A: Tijd in taal (LCO4)
  • 2019-2020: FR3V15203 - Variatie in betekenis B: Hoe talen verwijzen (LCO4)

In de Cursusplanner vind je een overzicht van de cursussen die horen bij dit pakket. Let op: selecteer het juiste studiejaar en filter vervolgens linksonder op examenonderdeel om het overzicht op te vragen.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

Academische contextcursussen en methodencursussen en voorbereiding eindwerkstuk

De academische contextcursus en methodencursus leren je Franse taal en cultuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Je volgt cursussen binnen het domein van de opleiding. De cursus Recherche et écriture bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk.

De bachelor Franse taal en cultuur valt onder het domein Talen, Literatuur en Communicatie. Je kiest binnen dit domein:

één academische contextcursus  (7,5 EC) op niveau 2. Deze cursus volg je in blok 1 van het tweede jaar. Deze cursus is gekoppeld aan het gekozen verdiepingspakket.

 • Blok 1, niveau 2 (Let op; deze cursussen zijn pas in 2018-19 in aanbod)
  • Tlc-Van Taal naar Talen (gekoppeld aan V2)
  • Tlc-De kracht van literatuur (gekoppeld aan V1)

één methodencursus (7,5 EC op niveau 2 / 3). Deze cursus volg je in blok 3 bij voorkeur in het derde jaar, eventueel in het tweede jaar.

 • Blok 3, niveau 2
  • TW2V17001- Methoden en statistiek 1
 • Blok 3, niveau 3
  • TL3V14001 - Methoden van onderzoek naar interculturele communicatie
  • TL3V14004 - Literary Toolbox
  • TL3V14003 - Vertalen en vertaalwetenschap

Verder volg je in je derde jaar de cursus Recherche et écriture (in aanbod vanaf 2018-2019). Deze cursus bereidt je voor op het schrijven van het Eindwerkstuk.