Binnen je profileringsruimte kies je onderdelen met een totale studielast van 60 EC, waarvan minimaal 15 EC op niveau 2 (verdiepend).

Je profileringsruimte bestaat uit:

Studeren in het buitenland

Kies je ervoor om een semester te studeren in het buitenland, dan kunnen de buitenlandse cursussen meetellen als profileringspakket of worden opgenomen in het vrije keuzedeel van je studieprogramma. Hiervoor is altijd goedkeuring van de examencommissie nodig.

Vrije cursussen

Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

Denk ook eens aan het leren van een nieuwe taal. Het geeft toegang tot primaire en secundaire bronnen waartoe je eerder geen toegang had. Bijvoorbeeld naast de gangbare (school)talen: Italiaans, Modern of oud Grieks/Latijn, Arabisch of Turks.