Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van je eindwerkstuk. Je volgt dan de volgende vakken/onderdelen:

  • 7,5 EC Filosofie van de Filosofie (voorbereiding op je eindwerkstuk)
  • 7,5 of 15 EC eindwerkstuk
  • 45 EC profileringsruimte (van de 60 EC die je gedurende je hele studie moet behalen)

In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor de opleiding Filosofie. 

Blok 1 of 3: Filosofie van de Filosofie

In de cursus Filosofie van de Filosofie vergelijk je verschillende benaderingen van de Filosofie. 

Blok 2 of 4: Eindwerkstuk

Je sluit je major af met het BA Eindwerkstuk (7,5 EC of 15 EC):

  • 7,5 EC: je schrijft binnen 1 blok een bachelorscriptie van 5000 à 7500 woorden. 
  • 15 EC: je voert in 2 blokken een leeronderzoek uit en schrijft hierover een scriptie van 10.000 à 12.500 woorden.

Vrije ruimte

In je profileringsruimte kun je een minor, een ander verdiepingspakket en/of losse cursussen volgen, een stage doen of studeren in het buitenland. Voor stage en studie in het buitenland geldt: plan op tijd, en bespreek het met de studieadviseur. 

En verder ...


Algemeen 
In- en uitschrijven cursussen • Jaarkalender GW 

Speciale omstandigheden 
Afmelden voor een toets