Jaar 2

Jaar 2 bestaat uit:

In de uitklapjes hieronder staat een overzicht van alle verplichte cursussen in jaar 2 per verdiepingspakket, de vrije cursussen kun je hier nog zelf bij uitzoeken. In de Cursusplanner staat het uitgebreide cursusaanbod voor Filosofie. Zorg dat je het juiste collegejaar kiest!

Ben je van plan om in je derde jaar een stage te doen of wil je graag een tijdje in het buitenland studeren? Begin dan in je tweede jaar al met plannen. 

Blok 1, 2, 3 en 4: Verdiepingspakket (V)

Een verdiepingspakket is een selectie van 4 cursussen in een bepaalde onderzoeksrichting. Het onderwerp van je eindwerkstuk (dat je in jaar 3 schrijft) sluit aan op je verdiepingspakket. Je kunt daarnaast in je vrije ruimte ook vakken uit een ander verdiepingspakket volgen. 

Een verdiepingspakket sorteert niet voor op een master: bij de selectie voor de masterprogramma's wordt gekeken naar alle cursussen en resultaten van de bachelor, inclusief de minor en de profilering. 

Schrijf je op tijd in!

Je moet je inschrijven voor het verdiepingspakket én de cursussen. Voor de cursussen in verdiepingspakketten gelden soms voorrangsregels, wat betekent dat er een kortere cursusinschrijfperiode is. Controleer dus goed wat de inschrijfdeadline is en schrijf je op tijd in! 

 Alternerende cursussen

  • In verdiepingspakket 1 alteneert het vak 'Geschiedenis van de ethiek' jaarlijks met 'Geschiedenis van de politieke filosofie'.
  • In verdiepingspakket 2 alterneert het vak 'Geschiedenis van de kenleer'  jaarlijks met 'Geschiedenis van de metafysica'.

Blok 2 en 3: Disciplinair verplichte cursussen (DV)

Naast je verdiepingspakket volg je in blok 2 en 3 ook 2 disciplinair verplichte cursussen:

  • Moderne filosofen over kunst
  • Continentale filosofie

Blok 3 en 4: Cursussen in je vrije ruimte

In blok 3 en 4 begin je met je profileringsruimte, je kunt starten met een minor, een ander verdiepingspakket volgen of losse cursussen kiezen. Kijk hierbij goed naar de ingangseisen.

Cursusoverzicht jaar 2

Algemeen

En verder ...


Algemeen 
In- en uitschrijven cursussen • Jaarkalender GW 

Speciale omstandigheden 
Afmelden voor een toets