Eindwerkstuk

Je sluit de bacheloropleiding af met een eindwerkstuk, ook wel bachelorscriptie genoemd, dat aansluit bij tenminste één van de filosofische cursussen binnen de major. De omvang en het wetenschappelijk ambitieniveau van de bachelorscriptie zijn afhankelijk van het majorprofiel dat je hebt gekozen.

Varianten

Er zijn twee varianten van het eindwerkstuk, die verschillen wat betreft de omvang en het wetenschappelijk ambitieniveau:

 • De bachelorscriptie van 7,5 EC. Hierbij voltooi je binnen één blok een scriptie van 5000 à 7500 woorden. Bij de bachelorscriptie treedt altijd een docent van een andere vakgroep – aan te wijzen door de coördinator van de bacheloropleiding wijsbegeerte — op als tweede beoordelaar.
 • Het leeronderzoek van 15 EC. Het werk aan deze scriptie biedt een oriëntatie op de onderzoekspraktijk. Het leeronderzoek moet binnen twee perioden worden voltooid, en de lengte dient 10.000 à 12.500 woorden te zijn. Ook bij het leeronderzoek treedt een docent van een andere vakgroep – aan te wijzen door de coördinator van de bacheloropleiding Filosofie — op als tweede beoordelaar.

Praktische informatie

 • Je schrijft je via Osiris in voor het eindwerkstuk.
  Let op: dit kan alleen tijdens de reguliere inschrijfperiode. Inschrijven tijdens de na-inschrijving is niet mogelijk. Na inschrijving ontvang je een mail van je opleidingscoördinator met informatie over de verdere gang van zaken.
 • Je schrijft je eindwerkstuk in blok 2 of blok 4. 
 • Het leeronderzoek schrijf je bij voorkeur in blok 3 of blok 4 van het derde studiejaar.
 • Afstuderen bij Filosofie
 • Brochure Bacheloreindwerkstuk Filosofie (pdf): nuttige informatie over het schrijven van je eindwerkstuk en de procedures.

Eindwerkstuk inleveren

Als je eindwerkstuk klaar is, moet je het inleveren in Osiris Student (je hoeft je eindwerkstuk dus niet te mailen naar je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Als je begeleider heeft aangegeven dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

 • je uploadt je eindwerkstuk in Osiris Student > Zaken > Mijn zaken > Start een nieuwe zaak met het plusje rechtsonder. Een nieuw venster opent. Zorg dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend. Kies Scriptie en afstuderen > GW: Beoordeling eindwerkstuk/scriptie
  en
 • je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Heb je een voldoende?

Als je een voldoende hebt gekregen, lever je je eindwerkstuk in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht.

 • Ga naar Osiris Student > Zaken
 • Kies Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak
 • Archiveer je scriptie

Bacheloreindwerkstukken worden standaard niet gepubliceerd.

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak