De bacheloropleiding Filosofie duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC (60 EC per jaar, waarbij 1 EC = 28 uur studielast). Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek.

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen, het zogeheten examenprogramma. Voor een overzicht van welke cursussen bij je examenprogramma horen, kun je het beste in de Cursusplanner kijken bij het studiejaar waar je onder valt:

Voor hulp bij het maken van je studieplanning, kun je terecht bij je tutor of studieadviseur.

Opbouw van je studie

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) en een profileringsruimte. Hoe de verdeling is van het aantal EC dat je voor de verschillende onderdelen moet behalen, verschilt per examenprogramma. 

Major

Profileringsruimte (jaar 2 en 3)

Bachelorschema Religiewetenschappen - Basispakketten

Jaar 1: basispakketten (60 EC)

In het 1e jaar volg je 2 verplichte basispakketten van elk 30 EC: B1 en B2. Je oriënteert je hierin op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de Filosofie.

Bachelorschema Religiewetenschappen - Verdiepingspakket

Jaar 2: verdiepingspakket (30 EC) 

Aan het einde van je 1e jaar kies je verplicht een verdiepingspakket waarmee je je gaat specialiseren ten opzichte van de algemene basis die je in het eerste jaar ontwikkeld hebt. Een verdiepingspakket is een selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een bepaalde onderzoeksrichting. Je volgt de cursussen uit het gekozen verdiepingspakket in je 2e jaar.

Je kunt daarnaast in je vrije ruimte ook vakken uit een ander verdiepingspakket volgen. Je verdiepingspakket is een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in je 2e jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij de onderzoeksrichting van jouw verdiepingspakket.

Ingangseisen

Let ook altijd bij het inschrijven voor cursussen of er geen ingangseisen zijn.  Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Alternerende cursussen

 • In verdiepingspakket 1 alteneert het vak 'Geschiedenis van de ethiek' jaarlijks met 'Geschiedenis van de politieke filosofie'.
 • In verdiepingspakket 2 alterneren de vakken 'Geschiedenis van de kenleer' en 'Analytical metaphysics' jaarlijks met respectievelijk 'Geschiedenis van de metafysica' en met 'Kennis en wetenschap II'

​Dit verdiepingspakket richt zich op ethiek, politieke filosofie, en de geschiedenis van beide. Wat is juist handelen, een goed leven, en een rechtvaardige wereldorde? Wat zeg je als je zegt dat iets juist, goed of rechtvaardig is? Voortbouwend op de inleidingscursussen ethiek en politieke filosofie, bevat dit pakket de cursussen geschiedenis van de ethiek/ geschiedenis van de politieke filosofie (beide om het jaar); normatieve ethiek; meta-ethiek; en hedendaagse politieke filosofie.

​Wat is de verhouding tussen de werkelijkheid en de representaties daarvan in taal en cognitie? In dit verdiepingspakket richt je je op de theoretische filosofie, waarbij ook aandacht geschonken wordt aan de relevante geschiedenis van dit gedeelte van de filosofie. Aan bod komen thema's uit de kenleer, wetenschapsfilosofie, metafysica, taalfilosofie, en logica. 

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

 • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
 • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.
Bachelorschema Religiewetenschappen - Disciplinair verplicht

Jaar 2: Disciplinair verplicht (15 EC)

In jaar 2 volg je twee verplichte disciplinaire cursussen. Kijk in de Cursusplanner bij het juiste studiejaar welke vakken dit jaar onder je examenprogramma vallen.

Academische contextcursus

Ben je vóór 2017-2018 begonnen? Dan volg je 22,5 EC aan academische contextcursussen: 2 binnen het domein van Filosofie en Religiewetenschap en 1 buiten dit domein. In de Cursusplanner vind je de Academische contextcursussen door linksonder voor AK te kiezen. Let op: selecteer het juiste studiejaar. 

De bachelor Filosofie valt onder het domein Filosofie en Religiewetenschap. Je kiest binnen dit domein één cursus (7,5 EC) op niveau 1. Daarnaast volg je verplicht één cursus (7,5 EC) op niveau 3 binnen dit domein. Deze cursus volg je ter voorbereiding op het eindwerkstuk, in blok 1 of blok 3 van het laatste jaar. Daarnaast moet je ook één cursus (7,5 EC, niveau 1) doen uit een van de andere domeinen:

 • Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
 • Media- en Cultuurwetenschappen
 • Talen, Literatuur en Communicatie

Je volgt deze cursus bij voorkeur in het tweede jaar.

Jaar 3: Voorbereiding eindwerkstuk

De cursus Filosofie van de Filosofie bereidt je voor op je eindwerkstuk.

Nuttige informatie

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

 • niveau 1 - inleidend
 • niveau 2 - verdiepend
 • niveau 3 - gevorderd

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC is 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

In het kort

1 EC = 28 uur studielast
1 cursus: 7,5 EC * 28 uur = 210 uur
1 jaar: 8 cursussen van 7,5 EC = 60 EC
Hele opleiding: 3 * 60 EC = 180 EC

Vragen?

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.