Studieprogramma

Opbouw van je studie

Filosofie heeft een studielast van 180 EC en duurt 3 jaar. Je studieprogramma is als volgt opgebouwd:

Welke cursussen je precies moet volgen, is afhankelijk van het startjaar van je studie. 

Studieprogramma major per startjaar

Ben je vóór 2020 begonnen en heb je vragen over het afronden van je studie, neem dan contact op met de studieadviseur.

In de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies waaraan je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat je moet doen als je cursussen moet inhalen. Je bent afgestudeerd als je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. 

Vragen over je studieplanning?

Heb je hulp nodig bij het maken van je studieplanning? Dan kun je altijd terecht bij je tutor of studieadviseur.

Goedkeuring, studievoortgang, punten en ingangseisen

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Nuttige links

Vragen?

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.