Herkansen en afmelden voor een toets

Als je je wilt afmelden voor een toets, is het belangrijk dat je je tijdig afmeldt. Dit is ook een vereiste als je een herkansing wilt aanvragen. Wil je je afmelden voor college? Neem dan contact op met de docent.

Afmelden voor een toets

Ik wil me afmelden voor een regulier tentamen

Ben je ziek of heb je te maken met overmacht? Meld je dan van tevoren af voor een tentamen via onderstaande stappen. Na je afmelding krijg je een uitnodiging voor de reparatietoets. Voor een reparatietoets kun je je niet afmelden, ongeacht de reden van je afwezigheid.

Ik wil me afmelden voor een andere toetsvorm

Als je je door ziekte en overmacht wilt afmelden voor een andere toetsvorm, bv. een paper of een presentatie, neem dan contact op met je studieadviseur tijdens het telefonisch spreekuur.

Wanneer mag je een toets herkansen?

  Je komt in aanmerking voor een herkansing (reparatie) als je:

  • voor een verplichte deeltoets onder het verplichte minimum hebt gescoord (zie de cursushandleiding) en/of
  • voor een cursus een eindcijfer hebt gehaald tussen de 4 en 5,5 en/of
  • een verplichte deeltoets of eindtoets door ziekte of overmacht niet hebt gemaakt en je je hebt afgemeld volgens onderstaande procedure.

  Je mag het onvoldoende eindcijfer eenmalig herkansen. Mis je de herkansing, dan heb je geen recht op een nieuwe kans. 

  Extra toetsgelegenheid na herkansing

  Als je een reguliere herkansing (reparatie) mist, volg je de cursus in een volgend collegejaar opnieuw. Je komt alleen in aanmerking voor een extra aanvullende of vervangende toets om je eindcijfer te repareren, wanneer je voldoet aan de volgende criteria:

  • Je hebt niet kunnen deelnemen aan de reguliere toets door ziekte of overmacht;
  • Je hebt je tijdig afgemeld voor die toets;
  • Je hebt deelgenomen aan de reguliere reparatietoets (als eerste toetsmogelijkheid);
  • Je hebt als eindcijfer voor de cursus een cijfer tussen de 4,0 en 5,5 gehaald;
  • Je hebt aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus voldaan.