Inhoud minor

In de vroegmoderne geschiedenis zijn veel ‘gouden eeuwen’ te vinden. Verschillende Europese culturen, van Italië tot Nederland en Engeland, beleefden periodes van grote bloei en verrassende creativiteit. Hoewel deze gouden eeuwen vanouds trots gevierd worden als een eigen verdienste, ontstond die bloei steeds in een internationale context. Deze minor gaat op zoek naar de voedingsbodem voor culturele bloei, innovatie en creativiteit in vroegmodern Europa. Vaak blijkt dat die creativiteit juist is aangewakkerd door competitie en conflicten tussen landen, steden, kunstenaars, of kunstvormen.

In vier samenhangende cursussen bekijken we welke institutionele, economische en culturele factoren steeds bijdroegen aan het ontstaan van bloeiperioden in verschillende delen van Europa. Hierbij besteden we zowel aandacht aan kunst, literatuur en onderwijs, als aan sociale, economische en politieke structuren.

De minor biedt een mogelijkheid om je kennis van de vroegmoderne periode te verbreden, door ook eens bij andere disciplines te kijken. 

Dit is een interdisciplinaire minor over een geweldige periode! Meerdere kanten van de vroegmoderne tijd komen aan bod: kunst, literatuur, muziek en geschiedenis. Ik vind het heel prettig dat de minor een opbouwende structuur heeft, waardoor alle kennis die je opdoet mooi op elkaar aansluit. Daardoor krijg je een goed beeld van de gehele periode. De docenten zijn geweldig en helpen je ook goed bij het leren onderzoek doen naar de vroegmoderne tijd.
Feline van den Boogerd

Doel

De minor is opgebouwd rondom de centrale vraagstelling (hoe ontstonden periodes van grote bloei en creativiteit in vroegmodern Europa?). Op basis hiervan werk je aan drie leerlijnen:

  1. Conceptualiseren en problematiseren: de Nederlandse gouden eeuw is het startpunt voor het verkennen en problematiseren van het fenomeen ‘gouden eeuw’ in Europa. De eerste cursus is gewijd aan het onderzoeken van het centrale conceptuele kader, naar voorbeeld van Antwerpen en Amsterdam.
  2. Interdisciplinaire analyse- en interpretatievaardigheden vroegmoderne tijd: de cursussen 2 t/m 4 zijn thematisch ingericht om je vertrouwd te maken met het analyseren van bronnen uit verschillende disciplines (literatuur, muziek, beeldende kunst). Je traint je zo systematisch in interdisciplinair onderzoek door het analyseren, abstraheren en synthetiseren van primaire en secundaire bronnen.
  3. Interdisciplinaire onderzoeksvaardigheden vroegmoderne tijd: je krijgt onderzoeksopdrachten met een oplopende moeilijkheidsgraad en steeds complexere vraagstellingen gedurende deze minor.

Voorbereiding master

Deze minor biedt een goede oriëntatie op de volgende masters:

Minorcoördinator

Prof. dr. Harald Hendrix

Studieprogramma

De minor Europa in de vroegmoderne tijd bestaat uit vier verplichte cursussen (30 EC).

Ingangseisen

Kijk goed naar de ingangseisen van de cursussen en of er voorrangsregels zijn.

Ingangseisen

Voor sommige cursussen in deze minor kunnen ingangseisen gelden. Zie hiervoor informatie die bij de cursusbeschrijving in de Cursusplanner staat onder het kopje Ingangseisen en voorkennis.

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Als student van de Universiteit Utrecht moet je voor de minor als geheel en de bijbehorende cursussen inschrijven via OSIRIS. Dit doe je tijdens de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Let op! Je schrijft je dus altijd in voor zowel de minor als voor iedere cursus van die minor afzonderlijk.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Registratie studieresulaten

Wanneer je de cursussen hebt afgerond en in OSIRIS staat ingeschreven voor de minor en de afzonderlijke cursussen, dan wordt de minor en de behaalde studieresultaten ook zichtbaar op je Studievoortgangsoverzicht. 

Afwijken studieprogramma

Als je wilt afwijken van het standaard studieprogramma van de minor, moet je goedkeuring vragen aan de examencommissie van de opleiding die de minor aanbiedt.

Inschrijven voor de minor en de bijbehorende cursussen doe je via een digitaal inschrijfformulier, gedurende de cursusinschrijvingsperiode van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast ontvangen wij graag een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling. Het formulier en inschrijfbewijs kun je (bij voorkeur via e-mail) opsturen naar of inleveren bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Cursussen met voorrangsregels

Als je je wilt inschrijven voor een cursus met voorrangsregels, moet je je zowel voor deze cursus als voor de minor inschrijven in de eerste twee weken (maandag 31 mei t/m maandag 14 juni om 12:00 uur)  van de cursusinschrijvingsperiode van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Studieresultaten

Als je de cursussen met een voldoende hebt afgerond kun je bij de balie van het Studiepunt Geesteswetenschappen een cijferoverzicht van het minorprogramma aanvragen.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.