Onderwijs- en examenregelingen (OER)

Eerdere jaargangen

Afwijken standaard studieprogramma

Als je van het standaardprogramma van Engelse taal en cultuur wilt afwijken moet je daarvoor toestemming vragen aan de examencommissie. Hoe dit in zijn werk gaat lees je bij Goedkeuring en vrijstelling.

Vragen

Heb je een vraag over de exameneisen van Engelse taal en cultuur? Zoek dan eerst in de Onderwijs- en examenregeling. Voor overleg over wat kan en mag binnen je examenprogramma kun je contact opnemen met je tutor of studieadviseur.

Opleidingscommissie (OC)

De opleidingscommissie heeft een adviserende rol bij de totstandkoming van de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Contact

OCEngels.gw@uu.nl

Samenstelling

  • dr. K. (Koen) Sebregts (voorzitter)
  • dr. L.J. (Lieke) Stelling
  • dr. M.P.J. (Marcelle) Cole
  • W.R.H.M. (Welmoed) Tevel (studentlid)
  • F.J. (Floor) Klein Hesselink (studentlid)
  • H.M. (Anne Marije) Lam (studentlid)

De opleidingscoördinator (prof. dr. David Pascoe) en de studieadviseur zijn adviserend lid.

Wat doet de opleidingscommissie?

De opleidingscommissie brengt advies uit over de Onderwijs- en examenregeling (OER), bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De visie van studenten speelt in de taken van de opleidingscommissie een centrale rol: cursusevaluaties en andere studentenevaluaties zijn een belangrijke bron van informatie.