Eindwerkstuk

Je eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' waarin je vaardigheden en kennis presenteert die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied kiezen van Engelse taal en cultuur. Om te kunnen beginnen met het schrijven van je scriptie, moet je eerst de Capstone Course halen, die wordt aangeboden in blok 1 of 3 van je derde jaar.

Onderwerp scriptie

De scriptie is gekoppeld aan een vak op niveau 3 en de inhoud van het werkstuk is relevant voor een van de specialisaties Engelse taal en cultuur.

Stappenplan eindwerkstuk

Formulieren en regelingen eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Scriptiearchief

Is je eindwerkstuk klaar en goedgekeurd? Dan moet je de definitieve versie uploaden in het scriptiearchief via Osiris > Zaken > Archiveren & publiceren scriptie - Vervolgzaak