Inspraak en medezeggenschap

Binnen de universiteit zijn er allerlei soorten plekken waar je kunt meedenken over het onderwijs en andere studentzaken. Studenten zorgen op allerlei verschillende niveaus dat het studentenperspectief vertegenwoordigd wordt.

De studentenvertegenwoordigers houden zich bezig met de volgende zaken:

  • Opleidingscommissie (OC): de kwaliteit van het onderwijs in je opleiding.
  • Faculteitsraad (FR): het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het faculteitsbestuur). 
  • De Board van onderwijsdirecteuren: onderwijszaken en ontwikkelingen binnen de faculteit. 
  • De Universiteitsraad: UU-beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie (samen met het CvB). 
  • Studentassessor: nieuw beleid (met het faculteitsbestuur als facultaire assessor en het College van Bestuur als universitaire assessor).
  • Departementsassessor: het adviseren van het departementsbestuur en contact onderhouden met de OC's.

Praat je graag mee?

Meld je dan aan voor deze functies. Je leert meedenken over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. Meer informatie en mogelijkheden voor bestuursbeurzen voor studenten die lid zijn van een (mede)zeggenschapsorgaan vind je hier.

Wil je bestuurlijk actief worden binnen een studentenorganisatie? Kijk dan eens op de website van Bestuurlijk Actief Utrecht. Hier vind je alle informatie die relevant is voor het besturen van je studentenorganisatie. Dit gaat bijvoorbeeld over bestuursbeurzen voor studentbestuurders, ondersteuning voor studieverenigingen en het Beleids- en Toetsingskader.